Fler träd i svenska städer? Nu finns det en flexibel lösning

3
min read time
2021-11-17 12:58:00


Trädrötter på avvägar är ett stort problem i svenska städer men nu finns det en lösning på problemet.

Många har någon gång gått runt i en sommarhet storstad och haft svårt att hitta svalka. Det finns idag alldeles för få kylande träd i våra städer och det beror bland annat på att trädens rötter förstör gator och trottoarer.

Förstörd asfalt och ytbeläggning är vanligt när träden växer i stadsmiljön och därför väljer man bort träd vid anläggningsarbetet.

– Det är synd att vi inte har lyckats plantera fler träd i våra städer eftersom det finns många positiva aspekter med detta. Men detta är på väg att förändras! FN arbetar hårt för att fler träd ska planteras i städerna i projektet ’Trees in Cities’, säger Vidar Handal, som är produktchef för dagvattenlösningar på Wavin.

Wavin har nyligen tagit fram ett nytt förslag på hur man kan lösa utmaningar men förstörda ytbeläggningar. Produkten heter TreeTank och är en kassettlösning som gör att trädet kan växa i ett begränsat men tillräckligt stort område utan att förstöra vår infrastruktur.

TreeTank project in Hasselt

"Träd har en kylande effekt i städer, där den naturliga kylningen är mindre än på landsbygden. Samtidigt binder träden också mycket koldioxid och andra skadliga partiklar och omvandlar dem till syre. Faktum är att ett träd kan ta upp 150 kilo koldioxid årligen."

Vidar Handal , Nordisk Produktchef för dagvattenlösningar i Wavin

Därför är träd viktiga

Enligt Vidar Handal är det självklart att träd är populära och ingår i allt fler stadsprojekt. Det finns nämligen en rad fördelar för både miljö och hållbarhet med att man skapar gröna oaser i städerna.

– Träden har en kylande effekt på städer, där den naturliga avkylningen är mindre än ute på landet. Samtidigt binder träden också mycket koldioxid och andra skadliga partiklar och omvandlar dem till syre. Faktum är att ett träd kan absorbera 150 kilo koldioxid om året.

– Dessutom säkerställer träd i städer god dränering när det finns överskottsvatten. Generellt har vi i Sverige för mycket vatten i våra städer, och där kan TreeTank-kassetterna fungera som en vattenreservoar under perioder med mycket nederbörd. Samtidigt är avdunstningen från ett träd upp till 500 liter per dag, och det säger sig självt att det också kan minska problemen med dagvatten i städerna. Slutligen bidrar träd i städerna till att invånarna bättre psykiskt välbefinnande, säger Vidar Handal.

TreeTank project in Hasselt 2

Snabb installation och enkel rördragning

Wavin har stora förväntningar på TreeTank i Sverige och Vidar Handal räknar med att Wavins produkt kommer att stå sig väl i konkurrensen med andra kassettlösningar på marknaden. Det beror främst på två unika egenskaper.

– Först och främst är arbetsflödet med TreeTank snabbare, eftersom det är enkelt att montera kassetterna. Ännu viktigare är dock att det går snabbare att fylla TreeTank med jord än andra lösningar på marknaden. Därför kan anläggningstiden förkortas, vilket är viktigt i stadsmiljöer där till exempel butiker och andra verksamheter drabbas av intäktsbortfall under anläggningsprocessen. I TreeTank installeras även dräneringsrör som fungerar som bevattningssystem. Rören infiltrerar och fördröjer vattnet och gör att det sipprar ut till trädrötterna över tid. Under extrema torkperioder kan de enkelt fyllas på från tankbilar. När rören inte är vattenfyllda cirkulerar syret i rören ner till rötterna.

– Slutligen kan rören på grund av kassetternas storlek installeras som vid en traditionell anläggningsprocess. Det är möjligt att dra befintliga eller nya rör genom TreeTank. Det ger en rad fördelar och stor flexibilitet i både projekteringen och anläggningsarbetet, eftersom entreprenörer och byggherrar inte behöver lägga onödiga resurser på att gräva, poängterar Vidar Handal. 

Träd i Köpenhamn

I Köpenhamn har man nyligen genomfört ett anläggningsprojekt på Svendborggade i stadsdelen Østerbro. Det finns plats för parkeringsplatser, cykelställ, trottoarer och cykelvägar, men också gröna oaser.

För Henrik Sølbeck Schmidt, som ledde projektet för entreprenören Barslund, blev TreeTank lösningen som både skapade plats för träd och andra nödvändiga element. En viktig detalj är att trädens rötter inte kommer att förstöra vägar, trottoarer och liknande.

– Ofta blir man tvungen att gräva ner kablar för att göra plats för träd, men genom att använda TreeTank i olika storlekar och dimensioner kunde vi plantera träden över kablarna och fortfarande se till att träden fick den plats de behöver för att växa, berättar Henrik Sølbeck Schmidt.  

Treetank 3