Wavin levererar kassetter till fördröjningsanläggning i Vestby

2
min read time
2023-07-04 10:05:33


En fördröjningsanläggning på 1302 kubikmeter

I samband med ett kommunalt VA-projekt i Vestby fanns ett behov av att kontrollera stora mängder vatten från området som rinner ut i en bäck. För att undvika dagvattenproblem installerades ett 1 302 kubikmeters fördröjningssystem bestående av AquaCell dagvattenkassetter från Wavin.

Park & Anläggning AS, huvudentreprenör på projektet är mycket nöjda med installationen av de cirka 5000 dagvattenkassetter.

– Det är som att bygga lego! Kassetterna installeras utan verktyg, stift eller clips, eftersom de har integrerad låsning mellan kassetterna vilket gör dem extremt enkla att installera, säger Joachim Sundås, ordförande i Park & Anläggning AS.

Viktigt med noggranna förberedelser

För att säkerställa att anläggningen är tät ansvarar Borge Miljöservice AS för monteringen av kassetterna. De är ofta involverade i montering av dagvattenkassetter och har känt och klämt på många olika kassetter på marknaden.

– Jag föredrar alltid att installera Wavins kassetter eftersom de är väldigt stabila, effektiva och av hög kvalitet. Kassetternas stabilitet är på en helt annan nivå än andra kassetter på marknaden och de passar alltid ihop på alla sidor så det går inte att göra fel, säger Geir Evensen, från Borge Miljöservice AS.

Det är viktigt att göra ett gediget förarbete och ha bra bemanning för att nå ett bra resultat säger Joachim från Park & Anläggning AS.

– För att staplingen av kassetterna ska gå smidigt är det viktigt att fundamentet under är så rakt som möjligt. En noggrann avjämning av underlaget, gör att installationen blir enkel. Med bra samarbete mellan oss, Wavin och Borge Miljöservice, gick installationen över alla förväntningar.

Wavins AquaCell dagvattenkassetter 3

Bild: För att undvika översvämningar har nyligen en 1302 kubikmeter stor fördröjningsanläggning med Wavins AquaCell dagvattenkassetter installerats. Foto: Wavin

Kassetterna läggs i steg

Vidar Handal, nordisk produktchef på Wavin, menar att det speciella med byggprojektet i Vestby är att kassetterna läggs i terränganpassade steg.

- Kassetterna installeras i sex lager som bildar en volym med BxLxH = 20,4x20,4x2,4m. Formen är anpassad till den sluttande markytan. Detta ger två steg på basvolymen, så att anläggningens högsta punkt är 4,0m ovanför grunden. Det är enkelt att skapa steg med detta system och du är fri att bygga som du vill. Det gör också att det är lätt att anpassa under projektets gång efter förutsättningarna.

Kassetterna är tillverkade i 100% återvunnen plast och har en öppen konstruktion som möjliggör full kontroll och underhåll på alla våningar, på längden och tvärs över anläggningen. Spolslangar kan obehindrat dras genom hela systemet, vilket är en utmaning med många andra kassetter på marknaden.

- AquaCell kan staplas under transport och förvaring vilket sparar utrymme både under transport och på byggplatsen. Det innebär att upp till fyra gånger fler kassetter kan transporteras i varje lastbil, vilket ger färre leveranser, enklare logistik och lägre CO2-avtryck.