När miljonprogrammet rustas upp används Wafix

2
min read time
2019-05-27 10:22:00


Det pågår ett omfattande stambyte i Tensta i Stockholm. Delar av miljonprogrammet rustas upp för kommande generationer. När alla stammar byts ingår självklart avlopp - i lägenheterna används systemet Wafix från Wavin.

Det är ett omfattande renoveringsprojekt som väntas ta tre år i anspråk. Längan med låghus är precis färdiga, nu har det första av sju trapphus i höghuset påbörjats. Varje trapphus rymmer 10 lägenheter. För rördragning och all VVS står TermoRör AB. VVS-företaget, med bas i Huddinge, arbetar med Skanska Direkt i projektet. Robin Mossberg från TermoRör AB är arbetsledare på plats. Noga planering av arbete och inköp krävs för ett sådant här projekt.

"Vi köper in från grossisten Dahl. Det är höga krav på just in time i ett sådant här läge och bättre grossist kan man inte ha. Om jag beställer innan kl. 15.00 har jag produkterna nästa dag. Ovärderligt!"

Robin Mossberg , Arbetsledare TermoRör AB

Robin-Wafix

Robin Mossberg

Lägenheterna i Tensta byggdes under 1960 och 70-talet. Nu rustas de upp för att hålla över tid.

– Vatten och värme är mest eftersatt, men vi byter allt. Värme, vatten och avlopp. Lägenheterna rustas upp medan alla boende bor här i tillfälligt boende på innergården, säger Robin Mossberg och pekar på barackarena som nu rymmer fullt utrustade lägenheter upp till fyra rum.

Plast v/s gjutjärn

I lägenhetshusen installeras bland annat Wavins produkter. Den modell som används till avloppsgrodor och intilliggande rör är Wavins Wafix PP, ett ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader. Wafix är flexibelt och lättarbetat, samtidigt som det klarar ljudkraven för inomhusavlopp.

"Får man välja som rörinstallatör är gjutjärn inte aktuellt. Gjutjärn sliter enormt på kroppen, speciellt om de ska monteras horisontellt!"

Robin Mossberg , Arbetsledare TermoRör AB

– Att installera plaströr innebär en snabbare, lättare och billigare installation och hantering. Det finns många gamla sanningar om gjutjärnsrör, men som VVS-montör skulle jag säga att plaströr är en likvärdig produkt som varken förstör rygg eller plånbok.

Arbetsmiljön viktig

Christer Flagstad, säljare på Wavin, betonar vikten av en bra arbetsmiljö.

– Jämför vikten av ett gjutjärnsrör med ett plaströr, så förstår du ansträngningen på VVS-montörerna. Det är mycket mer lättarbetat med plaströr. Du slipper vikten och dammet vid kapning, samtidigt som du installerar ett tätt och säkert avloppsrör som håller över tid och inte sliter mer på miljön än gjutjärnsrör.Christer-Wavin

Christer Flagstad, Säljare Wavin

Tack vare den fastmonterade tätningsringen är risken för läckage minimal. Delarna är lätta att sammanfoga. Robin Mossberg tar upp kniven ur fickan och fasar enkelt till kanten efter kapning. Med lätt hand jämnar han till kanterna och Wafix-röret är redo att kopplas till muffen.

"Plaströr är alltid att föredra. Allt i hanteringen går så mycket lättare. De väger lite, de är täta och är lätta att kapa och arbeta med!"

Victor Nordh , VVS-montör TermoRör AB