Nytt koncept ska förbättra tillgängligheten och stärka relationerna

2
min read time
2023-05-24 09:45:00


Nu offentliggör Wavin sitt senaste tilltag för högre närvaro på den svenska marknaden och stärkta relationer mellan kund och säljare. Från och med den 16 maj kommer företagets VA-avdelning, som idag består av fyra regioner med varsin ansvarig utesäljare, att bli tilldelade en innesäljare per region. På så sätt kan Wavin erbjuda högre kompetens, snabbare rådgivning och en möjlighet för relationsbyggande även efter att en affär har gått i lås.

Från och med idag, den 16 maj, kommer Wavins kunder inom VA att få ytterligare en kontaktperson att lägga till i kontaktlistan. Som en ledande leverantör av VA-lösningar till bygg och infrastruktur känner Wavin ett ansvar att tillmötesgå sina kunders behov. Därför lanserar de nu ett nytt koncept där varje region – öst, väst, norr och söder – rustas med varsin innesäljare, som i samarbete med den existerande utesäljaren kommer att kunna erbjuda bättre och snabbare support och sälj. 

Kompetens bygger trygghet

För Wavins kunder är regionsuppdelningen ingen nyhet. Men istället för att endast ha en utesäljare per region tillför Wavin nu extra resurser, vilket innebär att utesäljaren bildar ett tvåmannateam tillsammans med innesäljaren. Det stärker närvaron på marknaden och ger kunden möjlighet att alltid få prata med samma person – från ax till limpa.

- Varje regionteam består numera av två personer som kan fördela arbetet mellan sig och samarbeta på ett helt annat sätt än vad man kunnat tidigare. Det innebär att vi ökar vår närvaro och tillgänglighet på marknaden genom att rusta varje region med ytterligare en person, samtidigt som vi ger våra innesäljare möjligheten att komma närmare kunden i vardagen, öka sin kompentens och därmed bygga trygga relationer på ett helt nytt sätt, säger Mikael Gabrielsson, försäljningschef för VA hos Wavin.

Han fortsätter:

- Man bygger goda affärer på igenkänning och trygghet, så när kunden ringer sitt regionteam vet de exakt vilka som sitter på andra sidan luren. KS_1-1


Bransch som kräver närvaro

Genom att vrida om organisationen kommer Wavin inte bara att göra det enklare för kunden att få rätt hjälp vid rätt tidpunkt. Det ger också säljarna chansen att utöka sitt kompetensområde. Mikael Gabrielsson förklarar:
- Vi rustar våra team med personer som tidigare har suttit med innesälj och kundservice. Nu får de chansen att jobba mer aktivt med kunder, samtidigt som de fortfarande har kvar sitt innesäljaransvar. Vi vill att vår personal ska kunna utvecklas och jag tror att det här konceptet ger dem de rätta förutsättningarna för att öka sin kunskapsnivå och göra dem till bättre säljare. Samtidigt får våra existerande utesäljare hjälp och avlastning, vilket innebär att vi kan hjälpa fler kunder. Det är win-win för alla parter.

Han avslutar:

- Det vi vet är att den här branschen kräver närvaro. Den kräver att man hela tiden håller sig i framkant, annars blir det lätt att man glöms bort. Precis som de flesta företagen har vi haft tillfällen där vi inte har lyckats nå upp till våra mål gällande responstider, support eller tillgänglighet. Därför vill vi nu gå ut och ta den positionen, stärka vår närvaro på marknaden och sända en tydlig signal till alla våra kunder och slutanvändare att vi finns och att vi framför allt finns här för dem.