Smarta lösningar och samarbete står i fokus i framtidens byggbransch

2
min read time
2023-05-30 10:01:48


EU-kommissionen har konstaterat att byggsektorn både är den största energianvändaren och den största utsläpparen av koldioxid i EU. Enbart uppvärmning och kyla står för hälften av EU:s totala energiförbrukning och därför är det A och O att vi hittar lösningar som använder energin mer effektivt i våra byggnader. Detta för att bekämpa den globala uppvärmningen och få ner CO2-utsläppen, menar Henrik Falck, Country Director hos Wavin.

Globalt förväntas ytterligare två miljarder människor att bli en del av medelklassen år 2030. Det innebär två miljarder människor till med ökad köpkraft och högre krav på byggnader med grundläggande bekvämligheter som kyla, uppvärmning, dricksvatten och sanitetsmöjligheter. Henrik-Falck_newsletter_600x472

Henrik Falck, Country Director hos Wavin


På Wavin strävar man efter att, tillsammans med andra aktörer, erbjuda lösningar för både nuvarande och framtida vattenutmaningar – för vår och kommande generationer.

- Att vara en del av denna resa gör mig exalterad. Vi löser sakta men säkert många problem genom att använda befintliga lösningar och genom att titta framåt med hjälp av digitalisering. I Europa har vi lösningar på plats för rent vatten och sanitet, men med tanke på klimatförändringarna måste vi se framåt och driva förändring i en riktning där vi inte bara tittar på hur vi värmer upp byggnader, utan också på hur våra system kan optimera energiförbrukningen, säger Henrik Falck, Country Director hos Wavin Sverige.

Behovet av intelligenta och digitala lösningar blir allt större

Enligt Wavin är dagarna förbi när en fastighetsägare har tid och möjlighet att ha koll på alla avancerade system du hittar i dagens byggnader. Därför måste vi acceptera och sträva efter att vi framöver behöver integrera en högre intelligensnivå i våra byggnader.

- Våra byggnader och system blir bara mer och mer avancerade och det är svårt för en fastighetsägare att kunna hantera allt. Därför är det viktigt att se till att systemen är kompatibla, så att vi kan optimera både energiförbrukningen och komforten i byggnaden, säger Henrik Falck och fortsätter:

- En byggnad kan idag till exempel använda energi för att kylas ner, samtidigt som andra delar av samma byggnad värms upp. Det bästa hade varit att hitta lösningar som gör det möjligt att kontrollera detta och låta smarta system och AI optimera prestandan. COLOURBOX15448943

Men för att detta ska vara möjligt kan kunskapen inte stanna hos en aktör. För Wavin är det därför viktigt att man ser det som en gemensam utmaning. Henrik Falck berättar:

- Vi kommer i framtiden att behöva ta ett steg tillbaka från vårt fokus kring egna system och engagera oss mer i datadelning. Det är det enda sättet för oss att tillåta AI att koppla samman alla datauppsättningar och optimera byggnadens prestanda. Man delar inte fullständiga protokoll, utan centrerade data. Sedan är det leverantören med den högsta intelligensnivån i sin algoritm som kommer att ha möjligheten att erbjuda slutanvändaren det bästa resultatet.

Dags att uppdatera lagar och regler

Utöver att branschens vilja att se framåt och arbeta tillsammans, är det även av största vikt att regler och lagstiftning hänger med i utvecklingen.
- Varför har vi ventilationssystem som körs på en fast hastighet hela tiden? Varför har vi inte CO2-emissionssensorer som ventilerar rummen beroende på luftkvaliteten i varje rum? Anledningen till att man inte gör det är att många länders lagstiftning inte har öppnat upp för den möjligheten, säger Henrik Falck och avslutar:

- Vi vill se att lagstiftning och krav på nya byggnader anpassas för att ge systemleverantörer möjlighet att arbeta med teknik som gör dessa anpassningar möjliga. För de krav som har satts som standard idag kommer att hindra oss från att nå det. Så det handlar också om att förändra lagstiftningen och därmed förändra vår möjlighet att verka på det mest effektiva sättet.