Wavin lanserar produktspecifika EPD:er

2
min read time
2023-04-20 06:40:01


Miljövarudeklarationer vinner mark och med dem följer betydligt större transparens och fokus på att minska CO2-utsläppen. För att möta de nya klimatkraven och en ökande efterfrågan är Wavin, leverantör av VA- och VVS-lösningar, i färd med att ta fram dokumentation för sina produkter som produceras i deras fabriker – med ett dedikerat mål att leverera på hela värdekedjan.

Sedan 1 januari 2022 måste byggherrar skicka in klimatdeklarationer vid uppförandet av nya byggnader. För att dokumentera så korrekt data som möjligt, är det viktigt att vägleda kunder och konsulter om företagets nya, produktspecifika EPD:er.

- Det är ett känt och dokumenterat faktum att byggbranschen står för en stor del av de globala CO2-utsläppen och som en av världens ledande tillverkare inom VA- och VVS-lösningar vill vi ta vår del av ansvaret. Under det senaste året har vår globala hållbarhetsavdelning arbetat intensivt med att utveckla produktspecifika EPD:er för våra produkter, från alla Wavins fabriker i Europa. Nu finns äntligen en stor del av dessa tillgängliga för våra kunder och vi arbetar kontinuerligt med att färdigställa portföljen. Så vi har kommit väldigt långt, säger David Jirout, Digitisation & Sustainability Specialist på Wavin.

Produktspecifika EPD:er dokumenterar det mest exakta klimatavtrycket

Det finns två generella typer av EPD:er: produktspecifika och branschspecifika. Enligt den nya lagen ska alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov genomföra en klimatdeklaration som redovisar klimatpåverkan från byggskedet – vilket innebär modulerna A1 till A5. Även om det nya svenska lagkravet inte omfattar installationer, vill Wavin ändå erbjuda förutsättningar för exakta klimatkalkyler. Därför är det viktigt för Wavin att utveckla produktspecifika EPD:er som dokumenterar miljöpåverkan nyanserat per livscykelskede.

- Baserat på tredjepartsverifierade livscykelanalyser (LCA) kommer våra EPD:er att kartlägga miljöpåverkan från våra produkter på ett transparent sätt och ge rådgivare och byggherrar en överblick över klimatavtrycket från varje produkt. Det gör det lättare för kunden att välja klimatsmarta produkter för sina byggprojekt och jämföra med andra produkter, säger David Jirout och fortsätter:

- Produktspecifika EPD:er är klart att föredra eftersom CO2-värdena för generiska data är medvetet uppskruvade med 25 procent i Boverkets klimatdatabas, jämfört med vad värdena sannolikt är. Dessutom saknar Boverkets klimatdatabas de flesta VVS- och VA-systemen, dess vanligaste material och produkter. Därför välkomnar jag Wavins EPD:er.

Anneleen Veldhuizen, Sustainability Manager på Wavin EMEA, tillägger:

- Den här dokumentationen kommer att hjälpa oss att utvärdera och optimera vår produktions- och leveranskedja. De produktspecifika EPD:erna ger oss tydliga indikationer på var vi kan genomföra produktförbättringar och produktionsåtgärder som bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser.

Kraven skärps kontinuerligt

Även om den nya Klimatdeklarationen bara gäller nybyggnationer och inte anger några specifika gränsvärden, kommer det med all sannolikhet att ske en successiv skärpning av kraven för CO2-utsläpp under de kommande åren.

- Vi får dagliga samtal från konsulter och kunder i branschen som efterfrågar EPD:er på våra produkter och vi vet att de produktspecifika EPD:erna kan vara brytpunkten i många projekt och anbud. I dagsläget har vi EPD:er på de allra flesta produkter för VA, medan VVS-delen är lite mer komplicerad. Vi närmar oss dock färdigställandet med alla våra system. Vi vet att kraven kontinuerligt skärps så det gäller att hålla huvudet över vattnet tills vi har EPD:er på alla produkter, avslutar David Jirout.

För Wavin ligger arbetet med EPD:er och transparens i klimatavtrycket helt i linje med den hållbarhetsstrategi som företaget tidigare kommunicerat. De EPD:er som redan är klara kan hittas i RSK-databasen.