Den moderne VVS installatør og montør står over for både udfordringer, spørgsmål og bygningsrelaterede krav, før det rigtige afløbsrør kan vælges til et projekt. Selvom faldstammer kan lyde som en enkel form for konstruktion, så ligger der mange overvejelser bag et godt og solidt afløbssystem i bygninger. 

Er der krav til lyddæmpning? Hvor meget plads er der til skakten? Hvilke rør og materialer giver den bedste brandsikring? Skal afløbsrørene bæres mange etager op? Hvor kan man stå og afkorte rørene? Hvordan sikrer man, at den endelige installation er tæt og holder i rigtig mange år?

Spørgsmålene er næsten endeløse, men svarene er alle med til at afdække de specifikationer, der er nødvendige for det enkelte projekt. Der er stor forskel på, om afløbssystemet skal installeres i et énfamiliers huse eller i et nyt etagebyggeri, en institution, et hotel eller hospital. Ligningen skal i sidste ende gå op med en fornuftig totaløkonomi både på indkøbsprisen og på eventuelt materialespild. 

Wavin producerer og leverer tre systemer inden for afløbsrør: AS+, SiTech+ og Wafix PP. Alle tre systemer er anvendelige i alle typer byggerier, men afhængigt af lydkravene i det enkelte byggeri kan det være en fordel eller en nødvendighed at vælge rør med lyddæmpning. De tre afløbssystemer er kompatible og kan kombineres for at opnå den bedste totaløkonomi i projektet. Det er ikke alle rum i samme bygning, hvor der er krav om lyddæmpning, og det er derfor ikke nødvendigt at installere de lidt dyrere rør her. Vi kalder vores kombination af afløbsrør for Mix & Match, som du kan læse mere om længere nede på siden.

Plastrør til sort og gråt spildevand er nemme at arbejde med. De er lette i vægt og bidrager dermed til et godt arbejdsmiljø på byggepladsen. De kan afkortes i rummet, hvor de skal installeres, så der spares tid - især i etagebyggerier - på at bevæge sig fra et sted til et andet for at afkorte rørene. Afløbsrør i plast er desuden resistente over for aggresivt spildevand og dermed korrosionsfrie. 

Brochure om optimering af byggeprojekter med Wavins præfabrikerede VVS-løsninger

Se brochure her

Den digitale VVS branche

Digitaliseringen har også gjort sit indtog i VVS branchen. Flere og flere produkter er udviklet med digitale løsninger, men også selve projekteringen af især større VVS installationer starter og høj grad digitalt. Wavin har udviklet BIM modeller til en lang række af vores løsninger bl.a. til projekteringen af afløbsrør i bygninger. Du kan frit hente dem i vores BIM Center og få hjælp til anvendelsen på i BIM playlisten vores youtube kanal. Med BIM modellerne kan du skabe et 'as built' design, hvilket betyder sikkerhed for fejlkalkulationer og beregninger, inden byggeriet er gået i gang. Modellerne giver dig de fornødne advarsler og begrænsninger, der fortæller, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan. Du er på den måde sikret en realistisk installation med komponenter, der findes. Vores BIM løsning leverer også en komplet komponentliste med varenumre, så indkøbet af materialer svarer nøjagtigt til det endelige forbrug af materialer. 

Et intelligent BIM Plugin

Prøv også vores BIM plugin, der giver yderligere fordele i arbejdet med Wavins BIM modellerne:

  • Brug farvekodning til rørsystemer
  • Vælg indlejrede komponenter
  • Nem konvertering af Revit-tegninger
  • Automatisk oprettelse af præfabrikerede tegninger
  • Arbejd med længder, der kan købes
  • Evne til at generere IFC-format

Intelligensen i vores BIM plugin giver dig mulighed for at arbejde både hurtigere og mere effektivt med vores modeller. Det reducerer tid i designfasen, forhindrer fejl på forhånd og er et godt springbræt mod præfabrikering.

Wavin brandsikring

Brandsikring

Viden om brand er essentiel for alle parter i en byggeproces

I bygningsreglementet er der krav om, at alle bygninger skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer, hvis der opstår en brand. I vores datablad om brandsikring kan du læse mere om gældende foreskrifter, brandsektioner, - celler og - konstruktioner. Du kan også få mere viden om Wavins brandløsninger til afløbsrør, der ved brand lukker for væggen eller etageadskillelsen og forhindrer brand og røggasser i at sprede sig.

Mix & Match

Optimér dit afløbsprojekt ved at kombinere systemerne

De tre systemer kan anvendes alene eller kan sammensættes, så de hver især yder lige netop dét, de skal, hvor de skal. Det er muligt at konstruere en sammensætning af de tre i et enkelt projekt, der giver plads til både lyddæmpning og en optimal totaløkonomi.

Med en projekttegning og en kop kaffe, kan vores salgskonsulenter rådgive dig til anvendelsen af alle tre typer rør på dit projekt. På denne måde opnår du den optimale afløbssystem uden kompromisser på kvaliteten, og med en endnu bedre økonomi i den sidste ende.

2022-01_newsletter-header_DSC01360

Wavin YouTube

På vores YouTube kanal finder du videos til inspiration, oplysning og vejledning. Du kan tilmelde dig vores kanal og få en meddelelse, når vi lægger nyt op.

 

 

 

Cases og nyheder om vores VVS-løsninger