Med klimaforandringer, stigende urbanisering og en ældende infrastruktur er data den helt store nøglespiller i effektiviseringen og udviklingen af fremtidens spildevandssystemer. Internationalt står vi over for et større pres fra de forandringer, vi møder, især i byerne, og vores håndtering af vand af enhver art skal angribes på en smartere måde, end vi hidtil har gjort. 

Ved etablering af spildevandssysstemer er der et stort fokus på levetid. Det er vigtigt for et samfund, at kritisk infrastruktur såsom spildevands- (og regnvands-) systemeer er robuste og holder i mange år. For få år tilbage designede vi systemer med en forventet levetid på minimum 50 år, og det var gængs opfattelse, at produkterne holdt i 50 år. Denne opfattelse har flyttet sig de seneste år. Som samfund og branche ønsker vi i dag en teknisk levetid på komponenter i systemet på over 100 år, og undersøgelser fra TEPPFA understøtte denne forventning. Det stiller krav  til producenterne, men især også til designere og installatører. 

Digitaliseringen er for alvor blevet en prioritet i samarbejdet mellem kommuner, forsyninger og leverandører af løsninger til bortledning og rensning af spildevand. Intelligente læringsmodeller, IoT-sensorer og machine learning skal hjælpe forsyninger med at aflæse vandet i ledningsnettet. Her er især mængden af uvedkommende vand interessant at følge. Det er vigtigt at afklare, hvad det består af, hvor kommer det fra, og hvor meget er der af det. 

Sensor-teknologien er endnu i sin vorden, men flere og flere forsyninger og leverandører – herunder Wavin - tester allerede placeringer af sensorer og de data, der skal gøre det nemmere, billigere og mere effektivt at drive et spildevandsnet og -anlæg. Forudsigelse af overløb og fejl i ledningsnettet er endnu et af de parametre, som digitaliseringen kan tilføre forsyningerne. Kommunerne vil gennem data få overblik over ledningsnettets forfatning og være i stand til at prioritere renovering og vedligeholdelse af systemet, dér hvor behovet er størst. I kombination med anden data såsom nedbørsprognoser, vil det samtidig give forsyningerne mulighed for at kontrollere mængden og flowet af vandet i spildevandsledningerne.  

Smarte, intelligente digitale løsninger i spildevandsbranchen vil være med til at drive både en grøn omstilling og en forretningsmulighed for aktørerne i vandbranchen. 

kloakseparering fordele og ulemper

Fordele og ulemper ved kloakseparering

Klimaforandringer tvinger kommuner rundt omkring i verden til at finde på løsninger som virkelig kan håndtere de nye udfordringer ved regnvandsforvaltning.

Klimaforandringer tvinger kommuner over hele verden til at komme med bæredygtige løsninger, der korrekt tackler de nye udfordringer ved forældede kloaksystemer og regnvandshåndtering. Begreberne renovering og adskillelse af kloaksystemet er vigtige emne i den samlede diskussion om, hvordan klimaforandringer påvirker måden kommuner, virksomheder og husejere håndterer udfordringerne ved ekstrem nedbør og oversvømmelser. 

Har du styr på alarm-systemet til din Wavin udskiller?

Det er ifølge normen 858 lovpligtigt at have en alarm på olieudskillere.

Dog kan kommuner fravige dette krav. På fedtudskillere jf. norm 1825 er det ikke et krav, at have en alarm, men det tilrådes.

Antallet af følere afhænger af, hvad systemet skal kunne alarmere for. De mest brugte alarmsystemer til Wavins olie- og fedtudskillere er OMS-1 til olie og GA-2 til fedt.

Alarm-på-udskillere_LinkedIn-1200x628-1

Wavin YouTube

På vores YouTube kanal finder du videos til inspiration, oplysning og vejledning. Du kan tilmelde dig vores kanal og få en meddelelse, når vi lægger nyt op.