VVS installatører står ovenfor både utfordringer, spørsmål og krav til byggeprosessen, før riktig avløpsrør kan velges. Selv om avløp i en bygning kan høres ut som en enkel konstruksjon, er det mange beslutninger som må tas for å konstruere et solid avløpssystem.

Er det krav til lyddemping? Hvor stor plass er det til en sjakt? Hvilke rør og materialer gir best brannbeskyttelse? Må avløpsrørene bæres opp flere etasjer når de skal installeres?  Hvordan sikrer du at monteringen er tett og varer i mange år?

Spørsmålene er uendelige, men svarene er alle med på å avdekke spesifikasjonene som er nødvendige for enkelte prosjekt. Det er stor forskjell på om rørene skal monteres i enebolig eller i en splitter ny bygård, institusjon, hotell eller sykehus. Til slutt må arbeidet være innenfor budsjettet, både når det kommer til innkjøpspris og montasjetid. 

Wavin produserer og leverer tre systemer innen avløpsrør: AS+, SiTech+ og Wafix PP. Alle tre systemene kan anvendes i alle typer bygg, men avhengig av lydkravene i et enkelt bygg, kan det være en fordel å velge rør med forskjellig grad av lyddemping. De tre avløpssystemene er kompatible, og kan kombineres for å oppnå en gunstige totaløkonomi for prosjektet. Ikke alle rom i et bygg krever lyddemping, og det er derfor ikke nødvendig å legge premium rør i alle rom. Vi kaller kombinasjonen av avløpsrør for Mix & Match.

Plastrør er enkle å jobbe med. De veier lite, som gjør at de er mer HMS- vennlige. De kan forkortes i selve rommet de skal installeres i, noe som er spesielt tidsbesparende for bygninger med flere etasjer. Avløpsrør av plast er motstandsdyktige mot aggressivt spillvann, og dermed korrosjonsfrie. 

Den digitale VVS bransjen

Digitaliseringen har gjort sitt inntog i VVS bransjen. Stadig flere produkter utvikles med digitale løsninger, men også selve planleggingen av spesielt større VVS- installasjoner starter i stor grad digitalt. Wavin har utviklet BIM- modeller for et bredt spekter av våre løsninger, blant annet for prosjektering av avløpsrør i bygninger. Du kan laste ned våre innholdspakker i BIM senteret. Innholdspakkene har intelligent hjelpefunksjon, slik at du raskest mulig ser en "as built" løsning, uten risiko for at du kan ha valgt produkter som enten ikke er tilgjengelige, ugyldige koblinger e.l.  Du får 100% sikker produktidentifikasjon - helt ned på bransjenummer. Slik sparer du tid og penger!  

En intelligent BIM Plugin

Prøv også vår BIM plugin, som gir ytterlige fordeler når du jobber med Wavins BIM-modeller:

  • Bruk fargekoding for rørsystemer.
  • Velg innlærte komponenter.
  • Enkel konvertering av revit- tegninger
  • Automatisk oppretting av prefabrikkerte tegninger.
  • Arbeid med lengder som kan kjøpes
  • Evne til å generere IFC-format

Intelligensen i vår BIM- plug in lar deg jobbe raskere og mer effektivt med modellene våre. Det reduserer tid i designfasen, forhindrer feil på forhånd og er et godt springbrett mot prefabrikasjon. 

Wavin brandsikring

Brannsikring

Kunnskap om brann er essensielt for alle parter i en byggeprosess. 

I byggesaksforskriften er det krav om at alle bygg skal ha tilfredsstillende sikkerhet for personer ved brann. I vår brannveiledning kan du lese mer om blant annet gjeldende forskrifter og brannseksjoner. Du kan også få mer informasjon om Wavins brannløsninger for avløpsrør. Ved brann stenger våre løsninger veggen eller etasjeskillet, og hindrer spredning av brann og røykgasser. 

Mix & Match

Optimaliser dreneringsprosjektet ditt ved å kombinere systemer. 

De tre systemene kan brukes alene, eller kombineres i samme prosjekt. Det er mulig å konstruere en kombinasjon av de tre i et enkelt prosjekt, som gir rom for både lyddemping og en god totaløkonomi for prosjektet. 

Våre konsulenter gir deg råd om bruk av alle tre typer rør til ditt prosjekt. På denne måten oppnår du det optimale avløpssystemet uten at det går utover kvaliteten. 

2022-01_newsletter-header_DSC01360

Se flere videoer på YouTube

På vår YouTube kanal finner du inspirerende, opplysende og veiledende videoer. Trykk på bjellen på YouTube profilen vår for å subscribe.