Redegjørelse for åpenhetsloven

2
min read time
2023-06-27 13:30:57


Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, er at norske selskaper skal ha gode arbeidsforhold og sørge for at ingen bryter menneskerettighetene. Virksomheter er også pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse vurderingene årlig. 

 

Brand signature photography - Brazil Sumare_96dpi_1280x853px_E_NR-46431