Drzewa w zbiornikach Wavin TreeTank przed dworcem w Gliwicach

5
min read time
2024-01-10 13:47:38


Rewitalizacja miejskich obszarów staje się katalizatorem zmian, a inwestycja przed dworcem w Gliwicach stanowi doskonały przykład harmonijnego połączenia natury z innowacyjną technologią. Niezliczone korzyści płynące z harmonijnego wzrostu drzew w zurbanizowanych obszarach stają się rzeczywistością.

 

Gliwice - article image3

 

 

Antykompresyjne zbiorniki Wavin TreeTank zostały wykorzystane w inwestycji obejmującej nowe zagospodarowanie terenu przed dworcem w Gliwicach. Przebudowa terenu przydworcowego była jednym z elementów inwestycji prowadzonej po południowej stronie linii kolejowej – w związku z tworzeniem centrum przesiadkowego. Ta innowacyjna restrukturyzacja miejsca nie tylko nadaje mu estetyczny wymiar poprzez zazielenienie przestrzeni, ale także przynosi szereg praktycznych korzyści. Wprowadzenie zbiorników Wavin TreeTank stanowi gwarancję stabilności i ochrony gruntów przed niekorzystnym oddziaływaniem korzeni drzew, co przekłada się na długotrwałą trwałość infrastruktury terenu. Ponadto, stworzenie przestrzeni przyjaznej dla drzew w zurbanizowanym otoczeniu sprzyja poprawie jakości powietrza, absorpcji CO2 oraz tworzeniu mikroklimatu, co z kolei wpływa korzystnie na dobro mieszkańców i użytkowników tej miejskiej oazy.

 

 

Gliwice - article image4

 

 

Ważną częścią całego projektu było stworzenie przestrzeni przyjaznej zarówno dla mieszkańców, jak i podróżnych. Teren przed dworcem w Gliwicach to miejsce, które w efekcie inwestycji ma zazielenić się jeszcze bardziej, dzięki nowo nasadzonym drzewom. Dlatego na placu przed dworcem zostały posadzone drzewa o większych rozmiarach, a ich gatunek został starannie dobrany – to platan klonolistny (Platanus hispanica), który dobrze toleruje zabrukowany i utwardzony teren wokół systemu korzeniowego.

 

 

 

 

 

Gliwice - article image1

 

 

Aby nowe drzewa miały zapewnione optymalne warunki do rozwoju w zurbanizowanej przestrzeni, posadzono je w zbiornikach antykompresyjnych Wavin TreeTank. Drzewa umieszczone zostały wewnątrz przygotowanych zbiorników, a następnie zakotwiczone. Przestrzeń wokół bryły korzeniowej została wypełniona specjalnym podłożem.  

 

 

 

 

 

 

Dla prawidłowego wzrostu drzewa kluczowe znaczenie mają, oprócz podłoża, również woda i powietrze. W tym przypadku są one doprowadzane do bryły korzeniowej dzięki zastosowaniu rur drenarskich. Ponadto konstrukcja zbiornika Wavin TreeTank ograniczona jest (ze wszystkich stron) przepuszczalnymi ścianami zewnętrznymi, które stanowią strukturę ochronną, ważną m.in. ze względu na zachowanie prawidłowej objętości gruntu wokół drzewa. Ściany boczne zbiornika Wavin TreeTank pełnią podwójną funkcję: 

 

  • odcinają kontakt między otaczającą glebą a zastosowanym podłożem, dzięki czemu korzenie nie przerastają powierzchni i nie niszczą podziemnej infrastruktury; 
  • służą jako mur oporowy między zagęszczonym i niezagęszczonym gruntem, co pozwala na kontrolowane zagęszczenie gruntu wokół zbiornika – zgodne z obowiązującymi normami.  

Gliwice - article image2

 

Konstrukcja zbiornika Wavin TreeTank jest wytrzymała na ruch i ciężar naziomu nad zbiornikiem. Zbiornik antykompresyjny tworzy idealne środowisko dla wzrostu drzewa i stanowi gwarancję, że nawierzchnia wokół drzewa pozostanie w dobrym stanie – bez wybrzuszeń czy pęknięć spowodowanych przerastającymi ją korzeniami. 

Przed gliwickim dworcem posadzono 24 drzewa w zbiornikach zbudowanych z około 300 skrzynek Wavin Q-Bic Plus. Warto przypomnieć, że realizując inwestycję związaną z centrum przesiadkowym, stworzono także trwałą i niezawodną infrastrukturę podziemną – na bazie produktów Wavin. Więcej informacji na ten temat: https://blog.wavin.com/pl-pl/odwodnienie-ulicy-piwnej-w-gliwicach. 

 

Projekt renowacji przed dworcem w Gliwicach to znacznie więcej niż jedynie estetyczne zmiany. To dowód na to, że innowacyjne podejście do współistnienia miasta z przyrodą nie tylko jest możliwe, ale także niezbędne dla długotrwałego rozwoju urbanistycznego.  Zbiorniki Wavin TreeTank stają się symbolem ekologicznych innowacji, które otwierają drogę dla nowego, bardziej przyjaznego dla natury modelu rozwoju miejskich przestrzeni.