Förändrade klimatförhållande leder till att framtidens städer måste klara av: extrema mängder dagvatten, översvämningar, längre torkperioder, utarmning av grundvatten, överhettning och förorenat ytvattnet. Detta utmanar sättet vi designar städer på.

Att planera och bygga städer på ett vattenvänligt sätt kräver en rad genomtänkta koncept. Vad kan vi göra för att motverka effekterna av längre perioder av torka och kraftigare regnintensitet? Hur kan vi planera, designa och bygga våra städer för att öka deras klimattålighet och skydda människor och infrastruktur från extrema väderförhållanden? Vattnet spelar en central roll!

Stadsplanering - En vattenkänslig stad

Hållbar stadsplanering för klimatförändringar fokuserar idag ofta på tät bebyggelse, grönområden och mer vatten i städerna. Konceptet med en "vattenkänslig stad" utvecklades i Australien 2008. Tillvägagångssättet tar hänsyn till fördelarna med vatten i stadsområden för att förbättra människors livskvalitet men även potentiella risker med stora mängder vatten i städerna.

Därför är hydrologiska aspekter i städerna en del av ett övergripande koncept. Vatten ses som en värdefull resurs. Dagvatten ska inte konsekvent transporteras bort via våra VA-system utan ska försiktigt återföras till det naturliga vattnets kretslopp både genom infiltration, uppsamling och återanvändning. Detta är ett paradigmskifte inom vattenförvaltning!

 

Wavin YouTube

På vores YouTube kanal finder du videos til inspiration, oplysning og vejledning. Du kan tilmelde dig vores kanal og få en meddelelse, når vi lægger nyt op.

 

 

 

Våra senaste nyheter om dagvattenhantering