FN uppskattar att 70% av världens befolkning bor i städer år 2050. Den globala urbaniseringen sätter stor press på både design och utformning av våra byggnader. Ökande mängder föroreningar och buller i städer påverkar redan nu hur vi designar byggnader för att bibehålla ett bra och hälsosamt inneklimat där vi bor och arbetar.

I vår nya värld där fokus ligger på att minska spridning av virus och energibesparingar är det viktigare än någonsin att vi designar våra hem och arbetsplatser med smarta och energieffektiva lösningar för värme, kyla och ventilation som kan säkerställa ett hälsosamt och bra inneklimat på ett hållbart och effektivt sätt.

Ett bra inomhusklimat är nyckeln till ett bra liv

Forskning visar att vi spenderar mer och mer tid inomhus och under vintermånaderna tillbringar vi så mycket som 21 timmar om dygnet eller mer inomhus. Ett bra inneklimat gör oss produktiva och tillfreds där vi tillbringar mest tid - inomhus. Inneklimatet består av en rad olika delar som påverkar oss, till exempel luft, fukt, ljus, temperatur, rök och ljud. Vuxna människor andas in ca 10 kg inomhusluft varje dag, vilket är mer än vi konsumerar från mat, dryck och utomhusluft tillsammans och barn är ofta mer mottagliga för effekterna av inneklimatet.

Bra inneklimatlösningar minskar effekterna av kemikalier, kvalster, mögel och dammpartiklar och hjälper till att minska luftvägssjukdomar, allergier, astma och problem med immunförsvaret. En hel del kan göras med enkel ventilation och städning, men det är inte alltid tillräckligt eller möjligt på arbetsplatser eller i städer där föroreningar och buller hör till vardagen.

Termisk komfort är en annan viktig faktor för att vi ska trivas inomhus. Termisk komfort påverkas av faktorer som ämnesomsättning, kläder, lufttemperatur, drag och luftfuktighet. Vi kan påverka temperatur, luftkvalitet och luftfuktighet på en rad olika sätt, vilket hjälper oss att hålla ett bra inneklimat.

Här kan du läsa mer om Wavins lösningar för ett bra inneklimat.

The Importance of Optimizing Indoor Climate for Both People and Planet

Av Danny Schleien

Den här artikeln förklarar vikten och nödvändigheten av att tänka in inneklimatet i varje byggnad i en värld där många människor lever och arbetar i mindre utrymmen och där städer är under ständig press. Hur kan vi säkerställa att vi upprätthåller ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat med energieffektiva och hållbara lösningar?

 

 

medium.com hittar du Future Proof Cities, där vi berättar om hur vi gör städer mer motståndskraftiga och hållbara inför klimatförändringar och urbanisering. Vi bjuder in olika experter som skriver om de utmaningar vi står inför inom klimatförändringar, energi, urbanisering.

indeklima_futureproofcitiies_835x630_Large-image

Wavin YouTube

På vår YouTube kanal hittar du filmer för inspiration, information och vägledning.

Våra senaste nyheter om inneklimat