Den moderna VVS-installatören står inför många utmaningar, frågeställningar och byggnadsrelaterade krav när inomhusavloppssystem ska väljas för ett projekt. Även om det låter enkelt finns det många överväganden att fundera på.

Finns det krav på ljuddämpning? Hur mycket plats finns det i schaktet? Vilka rör och material ger det bästa brandskyddet? Hur många våningar? Var kan man stå och kapa rören? Hur säkerställer man att slutinstallationen är tät och håller över tid?

Frågorna är nästan oändliga, men svaren hjälper dig att få fram specifikationer för ditt projekt. Det är stor skillnad på om inomhusavloppssystemet ska installeras i ett enfamiljshus, flervåningshus, hotell eller sjukhus. I slutändan måste även ekvationen lösas mot en rimlig kostnad.

Wavin producerar och levererar tre system inom inomhusavloppsrör: AS+, SiTech+ och Wafix. De tre systemen kan användas i alla typer av byggnader, men beroende på ljudkraven kan det vara en fördel eller en nödvändighet att välja rör med ljuddämpning. De tre avloppssystemen är kompatibla och kan kombineras för att uppnå bästa totalekonomi i ditt projekt. Alla rum i samma byggnad har inte samma ljudkrav och det är inte nödvändigt att installera dyrare rör med kraftig ljuddämpning överallt. Vi kallar vår kombination av inomhusavloppssystem Mix & Match.

Wavins inomhusavloppssystem är enkla att arbeta med. De väger lite vilket skapar en bra arbetsmiljö på byggplatsen. De kan kapas i rummet där de ska installeras, vilket sparar tid - särskilt i flervåningshus. Inomhusavloppsrör av plast är motståndskraftiga mot avloppsvatten och korrosionsfria vilket ger dem en längre livslängd.

Den digitala VVS-branschen

Digitaliseringen har även tagit sig in i VVS-branschen. Allt fler produkter utvecklas med digitala lösningar, men även planeringen av VVS-installationer sker i stor utsträckning digitalt. Wavin har utvecklat BIM-modeller för ett brett utbud av våra lösningar, till exempel för projektering av inomhusavloppssystem. Du kan ladda ner dem kostnadsfritt från vårt BIM Center. Med BIM-modellerna kan du skapa en 'as built' design, vilket gör att du undviker felberäkningar innan byggstart. Modellerna ger dig varningar och begränsningar så du vet vad som kan göras och inte göras. På så sätt är du garanterad en realistisk installation med befintliga komponenter. Vår BIM-lösning ger dig även en komplett produktlista med artikelnummer, så att ditt inköp motsvarar den slutliga förbrukningen exakt.

 

En intelligent BIM-plugin

Prova vår BIM-plugin, som ger dig fördelar när du arbetar med Wavins BIM-modeller:

  • Färgkodning för rörsystem
  • Enkel konvertering av Revit-ritningar
  • Automatisk generering av prefabricerade ritningar
  • Arbeta endast med längder som går att köpa
  • Möjlighet att generera IFC-format

Vår Intelligenta BIM-plugin gör att du kan arbeta snabbare och mer effektivt med våra modeller. Den minskar tiden i designfasen, förhindrar misstag och är ett bra steg mot prefabricering.

Wavin brandsikring

Brandskydd

Kunskaper om brand är avgörande för alla parter i en byggprocess  

Brandkraven är utformade för att alla byggnader ska ha tillfredsställande säkerhet för människor vid brand. I vårt datablad om brandskydd kan du läsa om gällande regler, föreskrifter, brandsektioner, - brandceller och konstruktioner. Du får även information om Wavins brandskydd för inomhusavloppssystem som vid brand förhindrar branden och giftig rök från att sprida sig.

Mix & Match

Optimera ditt projekt genom att kombinera systemen

De tre systemen kan kombineras så du får optimal ljuddämpning i alla rum och möter alla ljudkrav till en lägre kostnad.

Med en projektritning och en kopp kaffe kan våra rådgivare hjälpa dig med vilka system du ska välja var.

Genom Mix & Match uppnår du en optimal installation utan att kompromissa med kvaliteten och med en bättre ekonomi.

2022-01_newsletter-header_DSC01360

Wavin YouTube

På vår YouTube kanal hittar du filmer för inspiration, information och vägledning.

Våra senaste nyheter inom VVS