Hög vattenkvalitet och rent dricksvatten är avgörande för ett hälsosamt samhälle. Sverige är internationellt känt för sin vattenförsörjning av rent dricksvatten till konsumenterna.

I en värld präglad av klimatförändringar och långa perioder av torka ser vi att dricksvatten kan bli en bristvara. Det räcker inte längre med att fokus ligger på att förhindra föroreningar av grundvatten för att säkerställa tillgång till rent dricksvatten. Den samlade debatten om dricksvatten och vatten som resurs måste också omfatta vattnets användningsområden och hur vi säkerställer att det finns tillräckligt med dricksvatten i vid långa perioder av torka.

Vatten är en resurs som vi måste lära oss att hantera cirkulärt. Det gör att vi måste hitta metoder där vi kan få tillbaka vattnet i cirkulation snabbare än vad naturen själv klarar av. Vi måste tänka annorlunda i hur vi använder av vårt dricksvatten. Spara på platser där det inte är nödvändigt och ersätta med andra typer av vatten där det går.

Inom många användningsområden som tvätt, toalettspolning, bevattning, uppvärmning använder vi idag rent dricksvatten i onödan. Offentlig och privat sektor samarbetar kontinuerligt för att hitta nya sätt där till exempel dagvatten ersätter en del av de funktioner som dricksvattnet har idag. Redan nu ser vi flera exempel på stadsutveckling, där dagvatten leds in i bostäder för användning på toaletter. Likaså ses många andra initiativ inom branschen, där dagvatten används istället för dricksvatten med stora besparingar som följd, både kvantitetsmässigt och ekonomiskt.

Den rena linjen

Dricksvattnet ska transporteras via en tät och säker infrastruktur. Både förvaringsenheter och vattenledningar ska lagra och leda vattnet säkert och inte släppa ut skadliga ämnen i vattnet eller omgivningen längs vägen. Det krävs ett nästan kliniskt arrangemang av produktionslinjerna och ett komplext system av godkännanden, certifieringar, tester och övervakning. Att säkra den höga vattenkvaliteten är av högsta prioritet för oss alla.

Våra system för dricksvatten är uppfyller några av världens strängaste krav på rent dricksvatten. Rören är Nordic Polymark-certifierade, vilket innebär att de inte bara uppfyller de gemensamma europeiska kraven i EN-standarderna, utan även en rad ytterligare krav som de nordiska länderna tagit fram för att säkerställa kvalitetsnivån.

Wavin YouTube

På vår YouTube kanal hittar du filmer för inspiration, information och vägledning.

Våra senaste nyheter inom tappvatten