Høy vannkvalitet og rent drikkevann er essensielt for at innbyggerne skal holde seg friske. I en verden preget av klimaforandringer og tørkeperioder i store byer, kan vi oppleve at drikkevann blir en mangelvare. Det er derfor ikke nok at vi fokuserer kun på forebygging av forurensning av grunnvann, for å sikre rent drikkevann. 

Debatten om drikkevann og grunnvann som ressurs, må omfatte anvendelsesområde av rene dråper, og hvordan vi sikrer at det er nok drikkevann i vanntankene våre slik at vi er klare hvis det kommer en tørkeperiode.  

Vi bruker opp ressursene på rent drikkevann på for eksempel toalettspyling, vanning og oppvarming. Offentlig og privat sektor jobber kontinuerlig sammen for å finne nye måter som for eksempel overvann, kan erstatte noen av funksjonene drikkevannet har i dag. Vi ser allerede flere eksempler på byutvikling hvor overvann kanaliseres inn i boliger for bruk av spyling i toalett. I tillegg ser vi mange initiativ i bransjen hvor det brukes sekundærvann i stedet for vann av drikkevannskvalitet, som fører til store besparelser både mengdemessig og økonomisk. 

Reduksjon av vanntap

Samtidig med nytenkning i bruken av drikkevannet vårt, må vi sørge for at vi ikke mister drikkevannet i systemene. Norge har ett av Europas høyeste lekkasjetap, og ligger i dag på 30% lekkasjetap i gjennomsnitt (2021). Historisk sett har vi hatt tilgang på store mengder vann med god kvalitet. Derfor har ikke fokus på vanntap vært høyt prioritert den siste tiden. Vanntap kan unngås med gode kvalitetsrør som sikrer tette installasjoner. Wavin ønsker å tilby rør av høy kvalitet, slik at mengden vanntap kan reduseres.

Den rene linje

Drikkevannet ska ledes fra forsyningens vanntanker og ut til boligen via en tett og sikker infrastruktur. Både vanntanker og vannrør skal lagre og lede vannet trygt og ikke slippe ut skadelige stoffer i vannet eller omgivelsene. For en rørprodusent av drikkevann, kreves det en tilnærmet klinisk ordning av produksjonslinjene i et komplekst system av godkjenninger, sertifiseringer, tester og overvåking. Sikring av den høye vannkvaliteten er førsteprioritet når man tar i bruk nye materialer og utvikling av drikkevannsrør. 

Våre drikkevannsrør er godkjent av Miljøstyrelsen, og oppfyller dermed noen av verdens strengeste krav til rent drikkevann. Rørene er Nordic Polymark sertifisert, noe som betyr at de ikke bare oppfyller de europeiske kravene i forhold til EU- standardene, men også en rekke tilleggskrav som de nordiske landene har utarbeidet for å sikre det høye kvalitetsnivået. 

Wavin YouTube

YouTube kanalen vår finner du videoer til inspirasjon, opplysning og veiledning. Subscribe på kanalen slik at du får med deg fremtidige videoer som blir publisert.