FN anslår at 70% av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050. Global urbanisering legger dermed press på både urban design og utformingen av bygningene folk bor og arbeider i. Forurensing og støynivået i byer øker for hver dag som går. Dette vil definere måten vi utformer bygningene i byer, slik at vi kan ha et sunt inneklima.

I en verden hvor fokuset på pandemi og spredning av virus har økt, samtidig som energisparing og uavhengighet fra naturgass har fått et alvorlig løft, er det viktigere enn noen gang å designe hjem og arbeidsplasser med energieffektive varme/-kjølekilder. Ventilasjonsløsningene må kunne sikre oss et sunt og godt inneklima på den mest holdbare og bærekraftige måten. 

Et godt inneklima er alfa omega for et godt liv

Et godt inneklima hjelper oss til å være produktive og tilfreds i de rommene vi tilbringer mest tid i. Inneklimaet er bygget opp av en rekke miljøfaktorer som kan påvirke inneklimaet, som for eksempel luftkvalitet, fuktighet, lys, temperatur, røyk og partikler og kjemiske stoffer som slippes ut fra mennesker, dyr, byggematerialer og så videre. Voksne mennesker puster inn rundt 10 kg inneluft hver dag, som er mer enn vi inntar av mat, drikke og uteluft til sammen.

Gode inneklimaløsninger reduserer effekten av blant annet kjemikalier, husstøvmidd, mugg og støvpartikler, som bidrar til å redusere luftveissykdommer, allergier, astma og problemer med immunforsvaret. Mye kan gjøres med enkel ventilasjon og renhold i hjemmet. Likevel er det ikke alltid dette er nok. Arbeidsplasser og byer med tette boligområder er spesielt utsatt for forurensning og høye nivåer av støy.

Termisk komfort er en annen viktig faktor for at vi skal ha et godt inneklima. Termisk komfort vil si at det er en behagelig romtemperatur i hjemmet ditt som påvirkes av personlige og miljømessige faktorer som klær, lufttemperatur, trekk i boligen og fuktighet. Vi kan selv påvirke temperatur og luftkvalitet på en rekke ulike måter, noe som hjelper oss å opprettholde et godt inneklima. 

Bla ned for å lese mer om våre løsninger.

indeklima_beregner_web_carousel_3

Beregningsprogram til dimensjonering av gulvvarmesystemer

Lag en komplett beregning av et gulvvarmeanlegg med varmemengde,
temperaturer og forhåndsinnstillinger. Vårt beregningsprogram bygges enkelt og intuitivt. Dine beregninger kommer også med en komplett materialliste, og du kan sende bestillingen på e-post. 

Det blir ikke enklere! 

The Importance of Optimizing Indoor Climate for Both People and Planet

Av Danny Schleien

Artikkelen tar for seg viktigheten og nødvendigheten av å tenke på inneklimaet i hver bygning, spesielt i byer hvor mennesker oppholder seg (og bor) i mindre boliger i byer som er under stadig økende urbanisering. Hvordan kan vi sikre at vi opprettholder et behagelig og sunt inneklima med energieffektive og bærekraftige løsninger? 

 

medium.com finner du Future Proof Cities , hvor Wavin deler historier om hvordan vi ruster byer til at bli robuste og bæredyktige i lyset av klimaendringer og urbanisering. Vi inviterer forskjellige forfattere til å skrive om utfordringer vi har med klimaforandringer, energi og urbanisering.

indeklima_futureproofcitiies_835x630_Large-image

Wavin YouTube

På vår YouTube kanal finner du videoer som kan inspirere, opplyse og veilede deg innenfor Wavins produkter. Subscribe på kanalen, så får du med deg neste gang vi poster en video.