De skiftende klimaforholdene fører til at fremtidens byer må takle ekstremvær som store mengder regnvann, flom, lengre tørkeperioder, lav grunnavstand på grunn av tørke , oppvarming av byene og forurensing av vann. Ekstremvær utfordrer måten vi designer og bygger byer på.

Det kreves en rekke gjennomtenkte konsepter for å bygge byer på en vannvennlig måte. Hva kan vi gjøre for å motvirke de tydelig merkbare konsekvensene av ekstreme perioder med variasjon fra voldsom varme til kraftig regn? Hvordan kan vi planlegge, bygge og designe byene våre for å øke deres klimamotstandskraft og beskytte mennesker og infrastruktur mot ekstreme værforhold? I alt dette spiller vann en sentral rolle!  

Byplanlegging i 'En vannfølsom by'

Bærekraftig byplanlegging fokuserer på klimaendringer i tettbebygde områder, grønnere byer og mer vann i byen. I denne sammenhengen ble konseptet om en "vannsensitiv by" utviklet i Australia i 2008. Denne tilnærmingen tar hensyn til både fordelene med vann, og vann i urbane områder, med hensikt å forbedre innbyggernes livskvalitet, samt forstå risikoen med hva store vannmengder kan gjøre med byen.  

Vann blir sett på som en verdifull ressurs. Overvann skal ikke utelukkende dreneres via våre VA- systemer, men heller føres forsiktig tilbake til det naturlige kretsløpet, både ved infiltrasjon og oppsamling av overvann og ved resirkulering av overvann. Dette er en utvikling i vannforvaltningen som tradisjonelt gjennomføres i mange byer i deres arbeid med klimatilpasning

Lokal håndtering av overvann

De fleste kommuner krever at overvann blir håndtert av grunneier.

Det kan være ulike årsaker til at den enkelte kommuner ønsker lokal overvannshåndtering. Det kan være for eksempel å skåne avløpsnettet med en løsning som følger naturens eget overvannskretsløp. Til dette formålet finnes det en rekke ulike metoder for å håndtere overvann. 

 

LAR

Wavin YouTube

På vår YouTube kanal finner du videoer til mer informasjon om våre produkter, samt inspirasjon til ditt neste prosjekt. Subscribe på kanalen, og trykk på bjellen på profilen vår, for å få varsler når vi poster nye videoer!