AHC 9000 - nemme guides til installation og funktioner

10
min read time
2021-06-02 07:06:01


Her finder du nemme How-to’s til installationen af AHC 9000 Styreenheden med og uden display. Du finder også hurtige vejledninger til opsætning og funktioner.
På vores Youtube Kanal finder du en playliste med alle vores videoguides til Wavin Gulvvarme Styreenhed AHC 9000.
 
Bemærk: disse videoer henvender sig til professionelle og autoriserede VVS-installatører. 
 
Er du privatperson og har brug for support til dit Wavin-produkt, skal du kontakte den VVS-installatør, som du har købt produktet af, og som er ansvarlig for, at dit Wavin-produkt er korrekt installeret og fungerer ved overdragelsen. Din leverandør kan også hjælpe dig med dine spørgsmål til produktet.
 

Styreenhed – Montering af styreenhed uden display

Montagevejledning til AHC 9000 styreenhed uden display. Se hvordan styreenhed og telestater monteres og forbindes. Se også hvordan pumpen forbindes til styreenheden, og hvordan de trådløse termostater nemt tilmeldes på to forskellige måder.

Se video om montering af styreenhed uden display her

Rumtermostat – Lås rumtermostat/Lås op

Vejledning til at låse rumtermostatens drejeknap, så rumtemperaturen holdes fast – og til at låse den op igen. Det kan især være anvendeligt på steder med børn eller personer, der ikke skal have mulighed for at kontrollere gulvvarmestyringen.

Se video om hvordan du låser rumtermostaten, og hvordan du låser den op igen her

Styreenhed – Montering af styreenhed med display

Montagevejledning til AHC 9000 styreenhed med display. Se hvordan styreenhed og telestater monteres og forbindes. Se også hvordan pumpen forbindes til styreenheden, og hvordan det trykfølsomme display monteres og forbindes. Til slut viser vi, hvordan du opretter basisinformationerne i styreenheden på displayet.

Se video om montering af styreenhed med display her

Styreenhed med display – Navngivning af rum

Vejledning til navngivning af de tilmeldte rumtermostater på de enkelte kanaler. Brug funktionen til at sammenholde telestater og rumtermostater, så du aldrig er i tvivl om, hvilken kanal, der hører til hvilket rum og telestat.

Se video om navngivining af rum med styreenhed med display her

Styreenhed – Montering og tilmelding af ekstern antenne

Vejledning til montering af en ekstern antenne. På steder, hvor den trådløse forbindelse kan have vanskelige vilkår kan det være både en fordel eller en nødvendighed at montere en ekstern antenne. Vær opmærksom på, at der skal anvendes et trykfølsomt display til aktivering af antennen. Displayet er dog ikke nødvendigt for, at antennen fungerer – det kan efter aktiveringen afmonteres igen.

Se video om montering og tilmelding af ekstern atntenne med styreenhed her

Styreenhed med display – Oprettelse af genveje til rum og funktioner

Vejledning til oprettelse af genveje på displayet til nem og hurtig styring af de enkelte rumtemperaturer. Vi viser dig, hvordan du indstiller rumtemperaturen til en bestemt temperatur i en nærmere bestemt periode i fremtiden. Indstillingen er gældende for alle rumtermostater, der er tilmeldt gulvvarmestyringen.

Se video om oprettelse af genveje til rum og funktioner med styreenhed her

Styreenhed med display – Indstilling af feriemode – Her og nu

Vejledning til indstilling af rumtemperaturen til en bestemt rumtemperatur med øjeblikkelig virkning. Indstillingen er gældende for alle rumtermostater, der er tilmeldt gulvvarmestyringen.

Se video om øjeblikkelig indstilling af feriemode med styreenhed her

Rumtermostat – Montering og tilmelding af fortrådet rumtermostat

Vejledning til montering og tilmelding af fortrådet rumtermostat. Vær opmærksom på, at farvekodningen på ledninger og stik skal følges ad for at rumtermostaten fungerer.

Se video om montering og tilmelding af fortrådet rumtermostat her

Styreenhed med display – Indstilling af tidsprogram/natsænkning

Vejledning til programmering af en ønsket temperatursænkning for de enkelte rum på et givet tidspunkt af døgnet. Funktionen er nyttig, hvis man ønsker at sænke temperaturen om natten, eller hvis man eksempelvis skal holde en fest med mange mennesker.

Se video om indstilling af tidsprogram og natsænkning med styreenhed her

Rumtermostat – Udskiftning af batterier på rumtermostat

Vejledning til udskiftning af batterier i trådløs og fortrådet rumtermostat. Batteriindikatoren vil være tændt, når batterierne skal skiftes. Rumtermostaten anvender AA batterier.

Se video om udskiftning af batterier på rumtermostat her

Styreenhed med display - Tilmelding af rumtermostater - Manuelt

Vejledning til manuel tilmelding af trådløse rumtermostater på styreenhed med trykfølsomt display. Denne funktion anvendes, hvis man ønsker selv at definere, hvilken kanal rumtermostaten tilmeldes. Videoen viser både, hvordan du åbner og fjerner batterisnippen, hvordan drejeknappen skal holdes inde og hvordan du trykker dig videre mellem de forskellige kanaler.

Se video om manuel tilmelding af rumtermostater med styreenhed her

Styreenhed med display - Tilmelding af rumtermostat – Autostep

Vejledning til tilmelding af trådløse rumtermostater gennem funktionen Autostep, hvor styrenheden automatisk skifter til næste kanal efter tilmeldingen af en rumtermostat. Funktionen anvendes, hvor rumtermostaterne skal tilmeldes kanalerne en efter en begyndende fra kanal 1.

Se video om autosteps til tilmelding af rumtermostat med styreenhed her

Styreenhed med display - Tilmelding af rumtermostat - Avanceret

Vejledning til tilmelding af trådløse rumtermostater på trykfølsomt display gennem funktionen Avanceret. Funktionen anvendes, hvis rumtermostaten skal tilmeldes en eller flere kanaler.

Se video om avanceret tilmelding af rumtermostat med styreenhed her