De skiftende klimaforhold resulterer i, at fremtidens byer skal kapere vejrekstremer som: Ekstreme mængder regnvand, oversvømmelse, længere tørkeperioder, udtømning af grundvand, overophedning i byerne og forurening af overfladevandet. Det udfordrer vores måde at designe byer på for at sikre klimaparate byer.

Planlægning og opbygning af byer på en vandtilpasset måde kræver en række gennemtænkte koncepter. Hvad kan vi gøre for at modvirke de tydeligt mærkbare virkninger af ekstreme perioder med varme og kraftig regn? Hvordan kan vi planlægge, bygge og designe vores byer for at øge deres klimaresistens og beskytte mennesker og infrastruktur mod ekstreme vejrforhold? I alt dette spiller vand en central rolle!

Byplanlægning i 'En vandfølsom by'

Bæredygtig byplanlægning i klimaforandringer fokuserer i øjeblikket ofte på tættere områder, grønne byer og mere vand i byen. Af særlig interesse i denne sammenhæng er begrebet "en vandfølsom by“, der er udviklet i Australien i 2008. Denne tilgang tager hensyn til både fordelene ved vand og vand i byområder for at forbedre folks livskvalitet samt de mulige risici, som store mængder vand kan udgøre for byen.

Derfor indgår alle hydrologiske aspekter i byerne i et overordnet byplanlægningskoncept. Vand ses som en værdifuld ressource. Regnvand bør ikke drænes konsekvent via vores VA-systemer, men bør forsigtigt tilbageføres til den naturlige vandcyklus både ved infiltration og opsamling af regnvand og ved genanvendelsen af regnvandet. Dette er intet mindre end et paradigmeskift i den vandforvaltning, som traditionelt udføres i mange byer i dag i deres arbejde med klimatilpasning.

 

regnbed-overloeb

Regnbede - eller vejbede - er i dag en velkendt måde at tilpasse kloaksystemerne til de stadigt stigende mængder af regnvand og sikre en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne.

De smukke regnbede pryder efterhånden mange boligområder og opfylder flere funktioner end blot at forskønne kvarteret. Her ledes regnvandet væk fra vejen, så kloaksystemerne aflastes. I bedet filtreres regnvandet gennem en filterdug og ledes ned i et regnvandsbassin, hvorfra det siver ud i undergrunden. Bedene fungerer også ofte som chikaner, der sænker hastigheden på trafikken. 

Overløbskant

Wavin har sammen med Aarsleff A/S udviklet en overløbskant til regnbede med stejl hældning, hvor der er brug for yderligere forsinkelse af regnvandet. Overløbskanten i regnbedet er nødvendig for at strømmen af regnvand ikke vasker beplantningen væk og for at fordele vandet i bedet. Overløbskanten er specielt udviklet med en bølget kant, der sikrer, at blade og skidt ikke samler sig og tilstopper vandafledningen.

Lokalhåndtering af regnvand - LAR

Lokalhåndtering af regnvand (LAR) dækker over princippet at håndtere regnvandet, hvor det falder på en privat grund i stedet for at anvende det offentlige kloaksystem til bortledning af regnvandet. 

Der kan være forskellige årsager til, at den enkelte boligejer ønsker en lokal afledning af regnvandet. Det kan være et pålagt krav om at separere regn- og spildevand, eller et ønske om at skåne kloaknettet med en løsning, der lægger sig op ad naturens eget regnvandskredsløb. Til formålet findes der en række forskellige metoder til at håndtere regnvandet dér, hvor vandet falder.

 

LAR

Wavin YouTube

På vores YouTube kanal finder du videos til inspiration, oplysning og vejledning. Du kan tilmelde dig vores kanal og få en meddelelse, når vi lægger nyt op.

 

 

 

Cases og nyheder om regnvandsløsninger