Maksimal livskvalitet i byerne

3
min read time
2022-11-01 11:56:20


I Wolfsburg er Hellwinkel Terrassen-kvarteret ved at blive udviklet. Et moderne og grønt område med boliger og kontorer. Området er tilpasset beboernes og virksomhedernes behov med regnvandshåndtering in mente.Det krævende byggeprojekt, som ligger tæt på Wolfsburg, inkorporerer bæredygtige og naturlige elementer som vind, sollys og vand. Samtidig tager den innovative regnvandshåndtering højde for fremtidige klimaforandringer med stigende perioder med kraftig regn.

Hellwinkel Terrassen skal tilføje 750 boliger til Wolfsburg by. Af de 13 byggepladser i den første fase af byggeriet er mere end halvdelen allerede under opførelse. I anden fase vil der blive bygget yderligere 14 nye områder.

I samarbejde med Wavin lægges et solidt fundament for en vandtilpasset og klimabestandig bydel.

Tværfaglig ekspertise til klimabestandig levevis

Tidligere havde bydelen jævnligt store problemer med oversvømmelser forårsaget af kraftig regn og høje grundvandsniveauer samt manglende muligheder for omdirigering af regnvand. På denne baggrund var målet at udvikle et vandtilpasset koncept for pålideligt at forhindre oversvøm-melser i fremtiden.

For at opfylde kravene til naturlig og klimabestandig planlægning traf byen Wolfsburg en beslutning om at etablere et tværvidenskabeligt, dynamisk konsortium af eksperter.

Dette konsortium omfattede kommunale repræsentanter såsom byplanlæggere, arkitekter, konsulenter og Wavin som specialister i effek-tiv regnvandshåndtering.

Det fælles mål for konsortiet var at skabe et bæredygtigt samfund og samtidig beskytte historiske, kulturelle og økologiske ressourcer.

Målet var at komplementere skovgrænsen i syd med forskellige bygningstyper, der er typiske for Wolfsburg. Konceptet blev et tæt konstrueret, terrasseformet område med forskellige bygningstyper i forskellige højder, der er integreret med hinanden og naturen omkring dem.

maksimal 2

Engterrassen er central for regnvandshåndteringen

Det centrale punkt for regnvandshåndtering i Hellwinkel Terrassen er en engterrasse. Engområdet, der består af en øvre og nedre del, er ud-formet som et grønt område med trapper ved strandpromenaden. For at skabe tilstrækkeligt med forsinkelsesmuligheder blev der bygget et forsinkelsessystem med Wavin Q-Bic Plus regnvandskassetter under terrasserne.

Området bruges i øjeblikket som et multifunktionelt fritidsområde. Det bæredygtige regnvandskoncept er tilpasset det stigende terræn med en trappekonstruktion og kræver ikke så mange nedstigningsbrønde eller inspektionsbrønde som lignende systemløsninger.

Modulopbygget regnvandshåndtering – effektivt og bæredygtigt

Det bæredygtige koncept for naturlig regnvandshåndteringer er baseret på tre principper, der påvirker balancen i vandkredsløbet så lidt som muligt. De store grønne områder giver naturlig fordampning og reducerer overfladeafstrømning gennem etableringen af mere naturlige infiltrationsmuligheder. Kernen i konceptet er dog Q-Bic Plus infiltrations- og forsinkel-sessystemet. Med sin høje fleksibilitet giver det modulære system store fordele. Det kan nemt tilpasses lokale forhold, hvad enten det er et eller flere lag, firkantede eller rektangulære, kompakte, L- eller H-formede. Kombinationen af installation horisontalt og vertikalt betyder, at der næsten ikke er begrænsninger for designet. Ud over planlægningen kan Wavin levere et beregningsprogram til dimensionering af regnvandsreservoirer samt flowdiagrammer til afløbssystemer.

maksimal 3

Nem installation

De første 1500 Q-Bic Plus-kassetter blev installeret på et par dage. Dette var muligt, fordi kassetterne er meget nemme at håndtere under installationen. De er ekstremt lette og nemme at montere, da man behøver ikke at bruge clips eller stabelpinde. Dette sparer tid og omkostninger. Kassetterne er lavet af 100 procent polypropylen (PP) og har en høj vertikal og horisontal belastningskapacitet, der giver en levetid på mere end 50 år. Fri adgang reducerer behovet for inspektionsbrønde og muliggør tredimensionel inspektion og rensning.

Kassetterne er ideelle til hurtig og effektiv inspektion, rensning og vedligeholdelse. Q-Bic Plus kan bruges i næsten alle typer jord. Desuden installerede entreprenøren specialtilpassede Wavin X-Stream-regn-vandsledninger i projektet samt trelagsrøret TSDOQ- og Wavin TEGRA brønde.

Et referenceprojekt

I Hellwinkel Terrasse-kvarteret i Wolfsburg er regnvand blevet brugt på en unik måde til at forbedre beboernes livskvalitet. Regnvand drænes ikke, som mange andre steder, på en ukontrolleret måde i traditionelle løsninger, men infiltreres, fordampes eller opbevares i det grønne område. Det fungerer så godt, at det er blevet et referenceprojekt, der tales om langt ud over Wolfsburgs grænser.