Høj vandkvalitet og rent drikkevand er essentielt for et sundt samfund. Danmark er internationalt kendt for sin vandforsyning af rent drikkevand til forbrugerne, hvor 99,9% af vores drikkevand hentes direkte fra undergrunden uden anden behandling end simpel iltning og filtrering.

I en verden præget af klimaforandringer og tørkeperioder i de store byer, oplever vi, at drikkevand kan blive en mangelvare. Det er derfor ikke længere nok, at vores fokus ligger på forebyggelse mod forurening af vores grundvand for at sikre vores rene drikkevand. Den overordnede debat om drikkevand og vores grundvand som ressource er derfor nødt til også at omfatte anvendelsesområderne af de rene dråber, og hvordan vi sikrer, at der er drikkevand nok i vores vandtanke i ekstreme tørkeperioder.

Vand er en ressource, som vi skal lære at håndtere cirkulært. Det betyder, at vi skal finde metoder, hvor vi kan få vandet tilbage i cirkulation hurtigere end naturen selv formår. Vi må tænke anderledes i vores udnyttelse af vores vand, spare de rene dråber de steder, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at anvende dem, og tænke sekundavand ind, hvor vi i dag bruger drikkevandet - både i industrien og hos den private forbruger.

Rigtig mange steder, såsom vask, toiletskyl, vanding, opvarmning mv., tærer vi i dag unødigt på vores ressourcer af rent drikkevand. Den offentlige og private sektor arbejder kontinuerligt sammen på at finde nye måder, hvor eksempelvis regnvand kan erstatte nogle af de funktioner, som drikkevandet har i dag. Vi ser allerede flere eksempler på bymodninger herhjemme, hvor regnvand - eller sekundavand - ledes ind i boliger til anvendelse i netop toiletter. Ligeledes ses mange initiativer i industrien, hvor sekundavand anvendes i stedet for vand af drikkevandskvalitet med store besparelser både mængdemæssigt og økonomisk.

Reduktion af vandtab

Samtidig med nytænkning i anvendelsen af vores drikkevand må vi sikre, at vi ikke mister vores drikkevand i systemerne. Danmark er et af de lande i verden, der har det laveste vandspild i ledningsnettet. Miljøstyrelsen har opgjort vandtabet til at være 8,9% på landsplan, hvor man andre steder i verden ser vandtab på 30-60%. Alene i verdens storbyer koster vandspildet ca. 1.000 mia. kr. om året. Det er et markant vandressourcespild, der kan undgås med gode kvalitetsrør, der sikrer tætte installationer.

En af årsagerne til, at Danmark ligger så flot, hvad angår vandspild er vores udviklede teknologier til overvågning af systemerne. Udviklingen af digitale løsninger 

Den rene linje

Drikkevandet skal føres fra forsyningens vandstanke og ud til boligen via en tæt og sikker infrastruktur. Både vandtanke og vandrør skal opbevare og lede vandet sikkert og ikke udskille skadelige stoffer til vand eller omgivelser undervejs. For en producent af rør til drikkevand  kræver det en nærmest klinisk indretning af produktionslinjerne i et komplekst system af godkendelser, certificeringer, tests og overvågning. Sikring af den høje vandkvalitet er af højeste prioritet i anvendelsen af nye materialer og udviklingen af drikkevandsrør. 

Vores rør til drikkevand er godkendt af Miljøstyrelsen og lever dermed op til nogen af verdens strengeste krav til rent drikkevand. Rørene er Nordic Polymark certificeret, hvilket betyder, at de ikke alene opfylder de fælles europæiske krav i EN-standarderne, men også en række tillægskrav, som de Nordiske lande har udarbejdet for at sikre det hidtil kendte nordiske kvalitetsniveau. 

Wavin YouTube

På vores YouTube kanal finder du videos til inspiration, oplysning og vejledning. Du kan tilmelde dig vores kanal og få en meddelelse, når vi lægger nyt op.

 

 

 

dk-vand_620x540-1

Blå DK-Vand certificering på hele PE rørprogrammet til vandforsyning

Wavin er som den eneste producent i verden nu blevet DK-Vand certificeret på HELE vores PE rør-program, produkter som bruges til vandforsyning. Baggrunden for certificering af produkter til drikkevand er, at der er dokumentation for, at produkterne ikke afgiver skadelige stoffer, smag eller lugt.

DK-VAND certificeringen er en vigtig del af det arbejde, der foregår både i Danmark og på internationalt plan, så vores drikkevand når frem til hanerne så rent og sundt som muligt. Det kan have alvorlige konsekvenser for sundheden, hvis drikkevandet forurenes, derfor må de produkter og materialer, som drikkevandet kommer i kontakt med på vej ud til forbrugeren, ikke afgive hverken sundhedsskadelige stoffer, smag eller lugt til vandet.

Cases og nyheder om drikkevand