Gøteborg tager syvmileskridt

2
min read time
2022-11-01 11:56:25


Gøteborg var en af de første byer i Sverige til at udarbejde handlingsplaner for håndtering af regnvand. Rambøll udviklede en metode til byen, som skulle håndtere fremtidige alvorlige oversvømmelser på grund af kraftige regnperioder. Planerne er en del af Gøteborgs byudvikling om at implementere en helt ny type ”blågrøn“ infrastruktur.

Gøteborg er særligt udsat for virkningerne af klimaforandringer, fordi Sveriges mest vandrige flod, Göta-elven, løber gennem byens centrum. Derudover oplever Gøteborg en høj årlig frekvens af intense regnperioder og er også udsat for det hastigt stigende havvandsniveau. Oversvømmelser har stor indvirkning på infrastrukturen og indbyggerne.

”Det er første gang, vi har gjort det i Sverige, så vi arbejder med eks-perter fra USA og Danmark, der har erfaring med lignende byprojekter i New York og København. Et vigtigt aspekt af projektet var, at vi fra starten arbejdede tæt på byen for at gøre planen så tilgængelig og effektiv som muligt,“ siger Henrik Bodin-Sköld, der er seniorkonsulent og ekspert i oversvømmelseshåndtering hos Rambøll.

Goteborg

Eksempel på en måling af vandniveauet i Slottsskogen i Gøteborg. Billedet viser fremtidige vandniveauer, der indtræffer ved kraftig regn (30-årigt og 100-årigt perspektiv).

Pilotprojektet afprøver nye løsninger

Projektet omfatter en ny infrastruktur og multifunktionelle grønne områder samt ”regngader“ og ”oversvømmelseszoner“, som er integreret i bymiljøet. En vigtig del af løsningen er at skabe flere ”grønblå“ områder i byen.

”Ved at skabe parker, kanaler og damme, hvor regnvand opsamles, kan vi dræne vandet på en intelligent måde, mens vi gør så lidt skade som muligt. Disse blågrønne installationer vil også give byen fordele som ren luft og flere rekreative områder”, siger Henrik Bodin Sköld.

Metoderne i de strategiske handlingsplaner blev afprøvet i et pilotområde i det sydlige Gøteborg. Den langsigtede klimastrategi vil medføre en ændring i bymiljøet for at beskytte byen mod klimaforandringer, og derfor er det vigtigt at inddrage offentligheden. Det endelige resultat af handlingsplanens projekt blev således fremlagt i Gøteborg i begyndelsen af juni 2019. I den videre udvikling er borgere og andre interessegrupper tæt involveret i processen og i udviklingen af en langsigtet strategi og i gennemførelsen af foranstaltningerne. (Kilde: Rambøll)