Wavin i Hammel runder 1 mia.

2
min read time
2022-12-07 07:03:54


En milepæl er nået i Hammel, Midtjylland, hvor den vandteknologiske virksomhed, Nordisk Wavin, har rundet en omsætning på 1 mia. kr. Milepælen placerer Nordisk Wavin i den øverste halvdel af Børsens Top 1000 liste over virksomheder med størst omsætning i Danmark.

- Det er et kæmpestort mål, vi har nået, fortæller en glad og stolt Henrik Falck, Country Director for Wavin i Danmark. Han fortsætter:

- Det er et mål, vi har nået gennem et tæt samarbejde med vores kunder, samarbejdspartnere samt de udviklingsprojekter og tiltag, som vi har dyrket og styrket igennem rigtig mange år. Sammen har vi gennem skiftende tider været i stand til at følge branchens trends og - qua kundernes indsigter og erfaringer - at skabe de løsninger og muligheder på markedet, der har været behov for på et givent tidspunkt. Det er igennem de tætte kunderelationer, at nogle af vores bedste løsninger som All inclusive for gulvvarme, den nye Calefa II fjernvarmeunit eller drikkevandstanke i plastrør ser dagens lys. De er alle udviklet i samarbejde med vores kunder – og det er en vigtig parameter for at lykkes i denne branche.

Danmark med fra begyndelsen

Wavin åbnede kontor i Danmark i 1957 kun to år efter, at det hollandske hovedkontor blev grundlagt. De dengang banebrydende pvc-rør til kloakker fandt hurtigt vej til de innovativt tænkende og nysgerrige danskere, og meget hurtigt blev Danmark en nøglespiller i koncernens udvikling af produkter til VA-branchen.

Med Danmark som udgangspunkt, blev koncernen kort tid efter etableret i de andre nordiske lande.

Den hollandske koncern er vokset til en global spiller med udvikling og produktion af løsninger til enhver tænkelig vandteknologisk udfordring i både VA- og VVS-branchen. Med produktion i mere end 40 lande verden over er Wavin med til at forme mange af de løsninger, der i dag findes på markedet.

Stor historie i en lille midtjysk by

I 1957 blev de første lokaler i Aarhus hurtigt for små, og efter blot et par år i byen søgte man ud mod større vidder med plads til vækst. Endestationen blev Hammel, hvor fabrikken siden er vokset støt gennem seks årtier. I dag fylder den omtrent det samme som tolv fodboldbaner.

- At vi kan have en så stor virksomhed og nå så stort et mål med afsæt fra en lille by som Hammel er faktisk imponerende, udtaler finansdirektør Flemming Madsen, der også selv bor i Hammel.

- Det er et udtryk for en meget dedikeret medarbejderstab, der enten bor her eller er villige til at køre hertil hver dag for at holde hjulene i gang, og det skyldes et lokalsamfund, der har viljen til at skabe betingelserne for det. Vores kolleger i hele organisationen er yderst omstillingsparate og engagerede, og i forandringstider som disse er det en afgørende forudsætning for, at vi kan nå et mål som dette, fortsætter han.

På Wavinvej arbejder i dag godt 320 medarbejdere på fire forskellige fabrikker-i-én-fabrik, hvor der produceres plastrør, fittings, tanke, brønde, gulvvarmesystemer, fjernvarmeunits og meget mere.