Effektiv tagafvanding

2
min read time
2022-11-01 11:56:19


På FN Byen i Nordhavnen bliver der sat helt nye standarder mht. bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed. Lige nu gør man klar til at begynde VVS-entreprisen på det spektakulære byggeprojekt, og man har valgt tagafvandingssystemet QuickStream fra Wavin, der fungerer ved hjælp af undertryk.

FN Byen er på 28.000 etagemeter, og domicilet er bygget særligt til FNs seks organisationer i Danmark. Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet 3XN og bliver en del af den kommende byudvikling på Marmormolen, hvor der også er planlagt andet erhverv, boliger, park og to karakteristiske tårne forbundet af en cykel- og gangbro i 65 meters højde. Hele området er på vej til at få en ny profil, både ud til vandet og ind mod byen.

"På FN Byen har vi brugt omkring 1 år på at klargøre projektet, og vi har arbejdet tæt sammen med rådgiverne. Vi lægger stor vægt på at have en god og tæt relation til vores kunder, og her er et godt forarbejde nødvendigt – det giver tryghed. "

Klaus Zingg , salgskonsulent hos Wavin

God planlægning giver trykhed

Efter at Wavin for over et år siden gav sit tilsagn om at levere VVS-produkterne til FN Byen, startede der en tæt dialog med ingeniørerne på projektet. Installationerne blev dimensioneret og udregnet i samarbejde med bygherre og rådgiver. Salgskonsulent i Wavin, Klaus Zingg, udtaler:

"På FN Byen har vi brugt omkring 1 år på at klargøre projektet, og vi har arbejdet tæt sammen med rådgiverne. Vi lægger stor vægt på at have en god og tæt relation til vores kunder, og her er et godt forarbejde nødvendigt – det giver tryghed."

Nem installation og større fleksibilitet

Wavin tilbyder et innovativt produktprogram af tagbrønde, rør og fittings, der effektivt leder regnvandet bort fra tagene ved hjælp af undertryk. QuickStream er et komplet tagafvandingssystem, og med undertryksprincippet får montøren det noget nemmere: Fyldningsforholdet og vandhastigheden gør, at rørene kan være helt op til 50 % mindre end ved traditionelle afvandingssystemer, og det betyder en markant forskel i installationsfasen.

Særlige krav til dimensionering 

Der er forskel på at dimensionere med et traditionelt system og QuickStream, og derfor er Wavin med på sidelinjen, når kunderne skal projektere tagafvandingssystemet, så de får en helt optimal løsning, der udnytter kapaciteten fuldt ud i de nye produkter. Klaus Zingg fortæller:

"På FN Byen var der særlige omstændigheder omkring tagafvandingen, da Københavns Kommune stiller store krav til opsamling af vand, og derfor er der anlagt grønt tag. Grønne tage tager 70 % af vandet, og derfor er der ikke vand nok til at rense QuickStream systemet, så der skulle laves ekstra foranstaltninger, så brøndene også kan spules manuelt."

"Vi er med hele vejen"

"VVS entreprisen på FN Byen varetages af L&H-Rørbyg A/S, som ifølge tidsplanen starter i løbet af juni 2011. Når vi får go fra rådgiver, så sender vi tegninger ud til installatørerne, men derved ophører vores arbejde ikke. Faste byggemøder er en del af vores arbejdsproces, ligesom vi sørger for undervisning, så installatørerne er klædt på til at arbejde med vores produkter. Det handler om at følge alle projekter helt til dørs og være til rådighed. Det er os magtpåliggende, at man altid kan komme i kontakt med Wavin. Det er vores navn, der står på produkterne – det er vores ry, det handler om", udtaler Klaus Zingg.