Den vandfølsomme by

2
min read time
2022-11-01 11:56:29


I 2018 stod det klart, at Danmark og Europa kan forvente en stor variation i efterspørgslen på drikkevand og regnvand og lange perioder med tørke og ekstreme regnskyl. Leverandører og forsyninger skal tilpasse sig klimaforandringerne og deres effekt på VA-systemet med tilsvaren-de tilpasningsstrategier. 

Pilotprojektet ”Vandfølsomme byer: Reaktionen på udfordringer i forbindelse med ekstreme vejrforhold“ (CATCH), der blev lanceret i 2017 og finansieret af EU, viser, hvordan det kan fungere. Målet er at støtte Nordsøregionens tilpasning til ekstremt vejr. Syv pilotbyer i Sverige, Belgien, Danmark, Tyskland, Storbritannien og Holland skal udvikle klimatilpassede løsninger under ledelse  af den hollandske ledelsespartner Waterschap Vechtstromen.

Det første skridt er at klassificere byerne i lyset af deres historiske struktur og andre specifikke karakteristika med henblik på at udvikle en individuel plan for at skabe en ”vandfølsom by“.

Konceptet om den ”vandfølsomme by“, (Wong og Brown, 2008) som er udviklet i Australien, er grundlaget for pilotprojektet. Det handler om at fremme de naturlige hydrologiske processer i byerne og betragte vand som en værdifuld ressource. Regnvand bør omhyggeligt transporteres ned i grundvandet, og vandressourcerne bør anvendes til at dække regionale vandbehov. Samtidig øges livskvaliteten med vand og grønne områder. På den måde skaber vi vandtilpassede samfund og netværk.

Klimatilpasning ændrer målet

Formålet med pilotprojektet er at motivere små og mellemstore byer til at indlede en strategisk klimatilpasningsproces og støtte dem i deres gennemførelse. I samarbejde med pilotbyerne udvikles et brugervenligt beslutningssystem, der er integreret med eksisterende systemer og fokuserer på professionel praksis. Systemet består af selvevalueringsværktøjer, navigationsværktøjer og andre specialværktøjer. Når det kommer til implementering, er tilpasning en udfordring. Sammenlignet med Australien har Nordsøregionen højere fokus på risici i form af kraftig nedbør og oversvømmelser. Desuden spiller rettighederne til vandet en vigtig rolle.

Analyse

De første resultater af undersøgelsen har vist, at vandforsyning, kloakvand, rensning og regnvandshåndtering ligger på et pænt niveau og er integreret i de nuværende planlægningsprocesser i pilotbyerne. Små og mellemstore byer i Nordsøregionen er opmærksomme på de risici, som klimaforandringerne udgør, men der er behov for støtte til proaktivt at håndtere risiciene og indlede en klimatilpasningsproces. Klimatilpasningen kan i vid udstrækning dækkes af navigationsværktøjet, da byerne selv bidrager til dokumentation af god implementeringspraksis og egne eksempler på planlægning eller implementering af navigationsværktøjet. Baseret på eksempler med god implemente-ringspraksis er det muligt at iværksætte og støtte tilpasningsprocessen for de berørte byer på en bæredygtig måde.