Har du styr på alarm-systemet til din Wavin udskiller?

2
min read time
2019-11-30 23:00:00


Det er ifølge normen 858 lovpligtigt at have en alarm på olieudskillere. Dog kan kommuner fravige dette krav. På fedtudskillere jf. norm 1825 er det ikke et krav, at have en alarm, men det tilrådes.

Antallet af følere afhænger af, hvad systemet skal kunne alarmere for. De mest brugte alarmsystemer til Wavins olie- og fedtudskillere er OMS-1 til olie og GA-2 til fedt.

OMS-1 har en enkelt alarmføler, som måler i overfladevandet af udskilleren. Når olielaget presser vandet ned og ligger sig i overfladen, vil føleren måle på lagtykkelsen i overfladen. Hvis der er et tilstrækkeligt lag olie, udløses alarmen. Alarmen bliver signaleret både visuelt og akustisk.

GA-2 har to alarmfølere. Den ene måler ligesom OMS-1 lagtykkelsen i udskillerens vandoverflade, mens den anden måler på vandstanden i udskilleren. Hvis vandstanden i udskilleren stiger til mere end det tilladte, vil den ene føler udsende en alarm. Med GA-2 kan du således være helt sikker på at blive varslet via alarmsystemet, inden der er risiko for, at fedt løber over dækslet.

Sådan undgår du fejlalarmeringer

Hver gang du tømmer en olie- eller fedtudskiller, er det vigtigt, at du tager de installerede alarmfølere op inden udskilleren spules ren og tørrer dem omhyggeligt af. Hvis dette ikke gøres, risikerer du, at alarmen udløses igen, selvom udskilleren lige er tømt. Hvis følerne stadig er omsluttet af rester og snavs, vil følerne nemlig tro, at udskilleren skal tømmes igen.

Er alarmfølerne meget snavset, kan du med fordel rense dem med mildt vaskemiddel (fx flydende opvaskemiddel).

Det er ligeledes vigtigt, at du sørger for, at der er god udluftning på udskilleren, således at eventuel kondens ikke kommer til at genere og give fejlalarmeringer.