Bedre sanitet og hygiejne – intelligent infrastruktur

6
min read time
2020-12-02 23:00:00


Sanitet er et presserende problem, især med de spredte, hastigt voksende byområder over hele kloden.

I 2050 vil ca. 2,5 milliarder mennesker migrere til byer i udviklingslandene – primært i Afrika og Asien. Alene i 2018 har 4,5 milliarder mennesker i verden (det er 61 % af den globale befolkning) utilstrækkelig og substandard adgang til sikker sanitet.

Sanitet og hygiejne er afgørende for sundheden, økonomisk vækst og den samlede produktivitet, hvilket er grunden til byhygiejne er blevet en global prioritet. Og fremsynede mennesker som Ariel Stern, CEO og medstifter af Ayyeka Technologies i Israel, tilbyder næste generation af IoT- og fjernovervågningsløsninger, der muliggør oprettelse af cyber-sikre, intelligente infrastrukturnetværk – for at hjælpe med (at afbøde) udfordringer som spildevandshåndtering – en udfordring, som Wavin kun kender alt for godt.

Ariel Stern 923 x 374

Ariel Stern – forbinder beslutningstagere i kritisk infrastruktur til deres netværk, så de kan træffe bedre og rettidige beslutninger

Ariel Stern, som oprindeligt er elektroingeniør, er administrerende direktør og medstifter af Ayyeka Technologies, som tilbyder næste generation af IoT og fjernovervågnings- løsninger, der gør det muligt at skabe cyber-sikre og smarte/intelligente infrastrukturnetværk.

Ayyeka er på forkant med at samle cloud-baseret software, plug-and-play hardware data og indsamling af teknologier til at tjene Industriel Internet of Things (IIoT). Ved hjælp af Ayyekas teknologi leveres data problemfrit til beslutningstagere for at optimere ressourceeffektiviteten, forbedre overholdelse og overvåge status på kritisk infrastruktur i realtid.

"Overvågning i realtid er kritisk for bevarelsen af folkesundheden og minimringen af sikkerhedsrisici. Det indebærer intelligent spildevandshåndtering gennem overvågning af vandniveauer for at forhindre forurening og omkostningstunge kloakoverløb, identificering af tilstedeværelsen af ætsende gasser, før de beskadiger infrastrukturen, identificering af pumper, der ikke fungerer optimalt eller andre potentielle skadelige forhold."
Ayyeka Technologies

Et eksempel

Lad os tage et kig på et kig på et af Ayyekas flagskibe, så vi bedre kan forstå deres arbejde: Byen Cincinnati (Ohio, USA). Byen havde store udfordringer med et vådt klima og overløb af spildevand (fælleskloakkering). Det var en mulighed at installere større rør og udvide rensningsanlæggets kapacitet, men det ville koste både tid og penge, og var ekstremt kompliceret ift. design og konstruktion. Den anden mulighed var at udnytte det eksisterende kloaksystem bedre.

Men for at gøre det, var der behov for en teknologisk løsning til effektiv oprettelse og forvaltning af feltdata. De møder Ayyeka, som tilbød dem den teknologi, de stod og manglede.

Med IoT øgede de nettets kapacitet og nedsatte driftsomkostningerne (spildevandsbehandling). De målte nedbørs, niveau og flow i rørene og kunne på samme tid tage beslutninger om, hvordan vandet skulle afledes. Med den viden åbner og lukker de nu porte og ventiler, så vandet ledes til de steder, hvor der er tilstrækkelig plads.

jonathan-rivera-better-sanitation

Cincinnati: Fota af Jonathan Rivera

Forandring er relativ 

VA-sektoren er kritisk infrastruktur, der ældes og for det meste ikke er koblet til internettet (<1% af de fjerntliggende anlæg er tilsluttet), det er stærkt reguleret og presset (klimaændringer, urbanisering). Forsynings-/infrastrukturindustrien har ikke været digitalt forbundet i årtier. Det handler om, hvordan industrien tilpasser sig tiden, og der er forskel på USA og Europa.

Ikke alt kan måles i kvartalsrapporter. Sektoren forholder sig i højere grad til sæsoner fremfor kvartaler. I Wavin ved vi, at det tager år at introducere en ny løsning til markedet. Wavin har eksisteret i  65 år og vokser stadig.

Processen i Wavin er heller ikke sket henover natten (vi startede med at producere trykrør til drikkevand). VA-sektoren er ikke kun et konservativt marked, hele forretningsgangen tager tid: budgetter, indkøb, politiske kræfter. De bevæger sig – men i deres eget tempo.

Jeg personligt er fra en anden generation; Jeg bevæger mig hurtigere på mange måder, og tjekkede min indbakke hvert andet minut. Men jeg lærte at ændre mit perspektiv. Det har været svært for mig, som en ung israelsk fyr. Men jeg har nogle ældre, betroede rådgivere og kolleger omkring mig, der siger: Ariel, de store ting i livet tager tid at bygge op.

Jeg har det ok med tempoet nu. Jeg er virkelig begyndt at holde af forsyningsindustrien. Det er en lille industri, men med mange fascinerende mennesker, som jeg møder igen og igen. Forsyningsbranchen er en folkevirksomhed – forretning mellem mennesker.

I B2B / VA er der meget tætte relationer. Ligesom mellem mig og Wavin. Efter en meget kort introduktion blev jeg inviteret til et af deres arrangementer, mødtes med den administrerende direktør til happy hour i baren og mødte også her en masse andre mennesker. Og vi ved personlige ting om hinanden allerede. Det er helt utroligt. Jeg kan godt lide det. Det vigtigste i livet er relationer. Også i erhvervslivet. Det er det, der får mig op og i gang om morgenen, også i mit eget firma.

Ayyeka Office

Ayyeka kontorerne

Hvad industrien bør gøre anderledes

Ariels hold har identificeret nogle huller. Introduktionsfasen af et projekt kan eksempelvis køre meget hurtigt; det er nemt at køre en pilottest med både store og små virksomheder. Det er i den midterste fase (mellem pilotevaluering og fuld udrulning), der mangler noget. Der er en kløft/forskel mellem, hvad de eksisterende store virksomheder kan tilbyde, og hvad yngre virksomheder (som Ayyeka) kan tilbyde.

Selv om de, som et nyt og ungt firma, møder stor åbenhed fra kunderne ift. nye løsninger, når de arbejder med mindre projekter, så når det gælder en større investering, henvender mange  virksomheder sig til deres nuværende eller en velkendt leverandør. Da jeg for nyligt var involveret et projekt med Wavin, blev jeg introduceret til en mulighed i Holland, hvor Wavin blev inviteret til at levere en intelligent/digital dræningsløsning.

Selv om vi er specialiseret i digitale løsninger, følte kunden sig stadig mere trygge ved at arbejde med Wavin. Wavin er en hollandsk virksomhed, der får tingene til at ske og er meget troværdig. Det forstår jeg 100%. Det betyder, at vi som Ayyeka enten skal tilpasse os og arbejde mere sammen med større virksomheder som Wavin... eller vi bliver nødt til at overbevise kunden om at vælge os som frontløber. Men vi valgte den første mulighed for at bygge bro.

Jeg tror, at industrien bør være mere åben for at arbejde med yngre virksomheder, men jeg forstår, at det ikke altid er realistisk (mange regler og bestemmelser). Vi er nødt til at tilpasse os industrien.

"Undervurder ikke indsatsen og kompleksiteten ved at gøre dit liv behageligt. Men livet er skrøbeligt; en stor katastrofe kan ændre alt. Tag ikke noget for givet. Mange talentfulde mennesker i infrastruktur dedikerer deres liv for at gøre dit liv behageligt. De arbejder 24/7 for at få det til at ske. Når du går på toilettet og skyller ud, forsvinder det hele med det samme. Men hvad nu, hvis det ikke sker?"
Ariel Stern

Sådan får du slutforbrugeren (byens indbyggere) til at værdsætte forsyningssektoren

I Holland er det eksempelvis en selvfølge for folk at have rindende vand, kloak og elektricitet. Det er noget, de fleste af os tager for givet. Lige indtil noget går galt, som f.eks. en oversvømmelse. Med klimaforandringer, der forårsager ændrede vejrmønstre - og de afledte konsekvenserne heraf - gør, at folk er mere opmærksomme på betydningen af forsyningsselskaberne, hvilket er grunden til, at der nu er mere fokus på at investere i netop forsyningsselskaberne.

For eksempel er mange af de skovbrande, vi ser i USA og Australien delvis forårsaget af dårlig vedligeholdelse i elnettet. Mange af os tager simpelthen håndværkerne for givet. Indtil der er et problem. Og så sætter vi stor pris på dem. På mere end én måde er de de ubesungne helte i vores byer!

Intelligente byer er fremtiden

Udtrykket "intelligent byer" er mere født ud fra et PR-synspunkt. Men hvad er en intelligent by? En by fuld af overvågningskameraer (meget foruroligende idé, forresten): er det en intelligent by? En intelligent by er en by, der er villig til at lytte, tilpasse sig og reagere - som for eksempel Cincinnati, den by, der nu har det mest sofistikerede spildevandsstyringssystem i USA. De har  ikke et fancy intelligent by-projekt. De har bare gjort det.

Et andet eksempel er den nye Wavin Tegra Rendestensbrønd. Der er ikke noget elektronik indeni, er den så ikke intelligent? Hvis du markedsfører nye løsninger med avancerede rengøringssystemer, ikke af beton, men i plast... det er da en intelligent løsning. Intelligent er viljen til at tilpasse sig. Det handler ikke kun om digital teknologi.

At gøre en forskel

Ayyeka er helt modsat Wavin: det er et digital fokus, mens Wavin har fokus på produktet. Et partnerskab er den eneste vej frem. For Ayyeka var Wavin de brikker, der manglede i puslespillet.

Ariel og hans team indså, at de store virksomheder havde brug for bedre løsninger til at forbinde og digitalisere deres aktiver/produkter: aktiver/produkter fra virksomheder som Wavin, men også andre centrale aktører på tværs af værdikæden i vandcyklussen (pumper, rør, automatisering, kommunikation, operatører). Ayyeka er ved at ændre den måde, folk bruger forsyningsselskaberne. De tjener samfundene og folk er mere glade.

Ifølge Ariel, gør Wavin og Orbia tingene rigtigt: "Du kan beskrive din virksomhed i en meget kedelig (ordbog) måde: rør, kunstvanding, fluor, osv. Men du kan også beskrive den anderledes: vores forretning er indlejret i strukturen af civilisationen. Ligesom på Ayyeka. Ja, vi gør IoT og mange tekniske ting, men vi betjener også byer som Cincinnati og mange andre. Vi er på rette spor."

Og det siger det hele.