Blå DK-Vand certificering

3
min read time
2021-06-02 07:06:01


Wavin er som den eneste producent i verden nu blevet DK-Vand certificeret på HELE vores PE rør-program, produkter som bruges til vandforsyning. Baggrunden for certificering af produkter til drikkevand er, at der er dokumentation for, at produkterne ikke afgiver skadelige stoffer, smag eller lugt.
 
- DK-VAND mærket vidner om, at produkterne opfylder de højeste krav til drikkevandsprodukter i Europa, og at disse rør er produceret under tredjepartskontrol. Det betyder, at man kan være sikker på at få en konstant høj kvalitet
Lars Baungaard , Nordisk QA&E Manager

DK-VAND er en certificeringsordning, der er etableret af de danske vandforsyningsselskaber og de danske plastrørsproducenter i samarbejde med Teknologisk Institut. Teknologisk Instituts certificeringsorgan Dancert er ansvarlig for certificeringen, mens DHI Miljø og Toksikologi er toksikologirådgiver for ordningen.

Certificeringen er udført på baggrund af skærpede krav fra 2017, hvor testomfanget er voldsomt forøget i forhold til, da DK-Vand startede i 2015.

Certificeringer sikrer rent drikkevand

DK-VAND certificeringen er en vigtig del af det arbejde, der foregår både i Danmark og på internationalt plan, så vores drikkevand når frem til hanerne så rent og sundt som muligt. Det kan have alvorlige konsekvenser for sundheden, hvis drikkevandet forurenes, derfor må de produkter og materialer, som drikkevandet kommer i kontakt med på vej ud til forbrugeren, ikke afgive hverken sundhedsskadelige stoffer, smag eller lugt til vandet.

Vores rør testes af tredjepart

DK-VAND mærket er det synlige bevis for, at produktet overholder kravene. Det toksikologiske prøvningsprogram for en DK-VAND-certificering omfatter flere analyser, der skal vise, at det færdige produkt ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer fra blandt andet polymeren, antioxidanter, hjælpestoffer og farvestoffer, og at produktet ikke afgiver smag eller lugt til drikkevandet eller har en negativ indflydelse på vandets klarhed.

På baggrund af analyserne foretages der en toksikologisk vurdering af, om kravene er overholdt, og det ender ud i en certificering.

- Der er ikke noget lovkrav om at produkter til drikkevandsforsyning skal være DK-VAND godkendte, men formodentlig er der ikke mange vandforsyninger tilbage, som vil købe rør uden DK-VAND godkendelse. Vores fittings er dog ikke DK-VAND godkendt efter de nye regler, men fittings fremstilles af godkendte rør, siger Lars Baungaard.

Udlandet kigger på den danske certificering

Selv om DK-Vand ikke er en internationalt kendt certificering, men kun et bevis for, at produkterne opfylder kravene i den danske lovgivning, så er certificeringen i følge Lars Baungaard vigtig, idet blandt andet svenske kunder specificerer, at produkterne skal være DK-VAND godkendte, da man i Sverige ikke har nogen godkendelsesordning i forhold til hygiejne.

Hvis for eksempel forsyningsselskaber vil sikre sig, at et produkt er DK-VAND-certificeret kan man med baggrund i leverandørens DK-VAND-certificeringsnummer finde produktet i listen over certificerede produkter.