Byen Nye bruger regnvand i toiletterne

2
min read time
2021-08-20 10:22:00


Byen Nye er på mange måder en ny by. Fra dag til dag vokser den frem nord for Århus og tegner fremtidens måde at tænke bæredygtige anvendelser af ressourcer ind i byens rum og boligejernes dagligdag.

Den nye regnvandsløsning sparer ifølge rådgivende ingeniørfirma COWI grundvandsressourcerne for ca. 30 mio. liter vand om året ved at anvende regnvandet til toiletskyl og tøjvask. Jørn Tækker fra Tækker Group er ophavsmand til projektet Byen Nye, mens COWI står bag vandløsningen. Sammen har man arbejdet med at tænke de stadigt stigende mængder regnvand ind i projektet som en ressource mere end et problem, der skal ledes væk hurtigst muligt*).

"Der er mange folk i spil både i projekt- og installationsfasen, men også efterfølgende i driften. Det var derfor vigtigt for os, at arbejde med en signalfarve, der kunne sætte standarden fremadrettet – også gerne for hele branchen"
Kim Kruse Jensen , Arbejdsleder hos Århus Vand

Ny signalfarve til sekundavand

På baggrund af COWIs løsning henvendte Århus Vand sig til Wavin med ønsket om at udvikle et rør i en signalfarve, der adskiller sig fra det allerede kendte blå rør til drikkevand. Kim Kruse Jensen, Arbejdsleder hos Århus Vand fik ansvaret for at finde den rette løsning:

”Byen Nye er et pilotprojekt på sekundavand for os, og vi ønskede at gøre det rigtigt første gang. Der er mange folk i spil både i projekt- og installationsfasen, men også efterfølgende i driften. Det var derfor vigtigt for os, at arbejde med en signalfarve, der kunne sætte standarden fremadrettet – også gerne for hele branchen”, siger Kim Kruse Jensen. ”Gennem dialog med Wavin fandt vi frem til, at via kendte teknikker og ved at blande opskriften lidt, så kunne vi få et lilla rør, som kunne løse opgaven uden alt for store produktionsmæssige omlægninger og økonomiske omkostninger”, fortsætter han.

*) Kilde: http://www.cowi.dk/om-cowi/nyheder-og-presse/regnvandslosning-sparer-30-millioner-liter-vand

byen-nye_content-2_750x300

Eksisterende rør får ny lilla farve

Salgschef Henrik Brogens fra Wavin har før arbejdet sammen med Kim Kruse Jensen og sammen fandt de frem til en løsning. Valget faldt på Wavins PEM trykrør og PE SafeTech trykrør. ”Efter at have diskuteret forskellige muligheder fandt vi frem til, at anvende en ny signalfarve på PEM og PE SafeTech”, siger Henrik Brogens, salgschef i Wavin. ”Vi producerer allerede begge rørtyper med andre signalfarver til både spildevand, drikkevand og gas/biogas, så at indføre en ny signalfarve til sekundavand viste sig at være en hurtig, effektiv og rentabel løsning. I sidste ende drejede det sig ’blot’ om at finde den rigtige lilla farve til kappen”, fortæller han.

Århus Vand opfører et selvstændigt renseanlæg til sekundavandet, der opsamles fra veje og tage i en sø i Nye, ledes til rensning og derefter føres tilbage til boligerne. Århus Vand har arbejdet med signalværdien af separationen helt op i vejplanet, hvor runde dæksler på matriklerne og i vejen markerer drikkevand, mens firkantede dæksler markerer sekundavand. ”Vi synes selv, at vi har fået skabt en god løsning, der er nem at arbejde med hele vejen, og vi har haft et fint forløb med Wavin i tilblivelsen af det lilla rør”, siger Kim Kruse Jensen.

byen-nye_content-1_750x300