ESG er blevet et afgørende konkurrenceparameter

2
min read time
2024-05-17 08:03:26


Når man som virksomhed deltager i diverse udbud, bliver det i højere grad afgørende, at man kan stille dokumentation for virksomhedens bæredygtighedsstrategi og produkternes klimaaftryk. Og netop EPD’er, som er den målestok, man bruger, når klimaaftrykket skal dokumenteres, var tungen på vægtskålen for plastrørsproducenten Wavin, da de for nylig vandt et udbud på mere end 60 mio. kroner.

Der er stigende pres på specifikationsansvarlige for at minimere miljøpåvirkningen af et byggeri og de materialer, der kræves til dets konstruktion. Det er med god grund, for bygge- og anlægsbranchen er en af de tunge drenge i det danske klimaregnskab. Alene udledninger fra byggeprocessen og materialer udgør 10 procent af Danmarks samlede udledninger, mens 30 procent af hele Danmarks samlede CO2-udledning kommer direkte eller indirekte fra bygge- og anlægsbranchen. 

EPD’erne (Environmental Product Declaration red.) er miljøvaredeklarationer, der indeholder data om materialers klima- og miljøbelastning gennem hele levetiden. At tage EPD'er i betragtning ved valg af byggematerialer til opførelsen af et nyt udviklings- eller renoveringsprojekt kan hjælpe specifikationsansvarlige med at imødekomme bygherres bæredygtighedskrav, reducere den miljømæssige påvirkning og evt. opnå certificeringer som DGNB eller Svanemærket.

Netop den øgede efterspørgsel på dokumentation mærker plastrørsproducenten Wavin i bl.a. offentlige udbud.

Det er materialeleverandørenes ansvar at stille EPD’erne til rådighed for arkitekter og projekterende. Gør man ikke det, må man i stigende grad se sig slået af konkurrenter med styr på dokumentationen.

- Vi kan tydeligt mærke, at bæredygtighed og krav til klimaet i forbindelse med byggerier spiller en langt større og mere afgørende rolle end hidtil i forbindelse med udbud. Det bliver simpelthen et konkurrenceparameter – ét, som vi tager meget seriøst i arbejdet og deler på tværs af virksomhedens ansatte, siger Troels Krogh, der er Salgschef for VA i Wavin.

EPD’er som løftestang

Wavin har for nylig vundet et af deres største offentlige udbud til dato. Aftalen på knap 60 mio. kr. er indgået med en kommune, og da beslutningen om en endelig samarbejdsaftale skulle træffes, viste EPD’erne sig at være tungen på vægtskålen.

- I dialogen med kommunen vendte de gentagne gange tilbage til emner vedrørende miljø og bæredygtighed. EPD'er, energikilder og lokale initiativer til at forbedre Wavins CO2-fodaftryk blev gennemgået og udfordret, forklarer Troels Krogh og fortsætter: - Kommunen var ikke kun var interesseret i vores nuværende bæredygtighedsinitiativer, de ville vide, hvordan vi planlægger at forbedre vores processer over de kommende seks år, hvor aftalen og projektet realiseres. Det stiller altså nogle krav til os som virksomhed – på den positive måde! 

Den langsigtede ambition om at reducere fodaftryk.

Hos Wavin i Hammel og globalt har man for år tilbage sat gang i den grønne omstilling.  Virksomheden prioriterer vedvarende energi med nuludledning af CO2 og globalt set er 67 pct. af Wavins energi vedvarende med nuludledning, og i de europæiske operationer nåede Wavin en andel på 100 pct. i 2023, som fremover skal fastholdes.