Fordele og ulemper ved kloakseparering

4
min read time
2020-12-21 23:00:00


De senere år, har Europa været modtager af uvelkomne kraftige oversvømmelser på grund af regelmæssig kraftig nedbør. Ændringen i niveauet af nedbør har præsenteret kommuner for nye udfordringer i forhold til regnvands forvaltning.

Klimaforandringer tvinger kommuner over hele verden til at komme med bæredygtige løsninger, der korrekt tackler de nye udfordringer ved forældede kloaksystemer og regnvandshåndtering. Begreberne renovering og adskillelse af kloaksystemet er vigtige emne i den samlede diskussion om, hvordan klimaforandringer påvirker måden kommuner, virksomheder og husejere håndterer udfordringerne ved ekstrem nedbør og oversvømmelser. Det er hurtigt ved at blive et presserende miljøinitiativ, især i byområder, for at eliminere kloakoverløb, der skyldes overskydende regnvand. Wavin forudser disse problemer, og vores seneste innovationer inden for regnvandshåndtering afspejler dette. 

kloakseparering fordele og ulemper

Tre-delt plan for kloakudskiftning

For at forbedre vandforvaltningen og beskytte kloaksystemet mod skader begynder byer verden over at gennemføre kloakrenovering af deres underjordiske rør- og afløbssystemer - ved at adskille regnvand fra kloaksystemet. Dette gøres først i to dele: ved at adskille dem samlet set, derefter ved at adskille de kloakledninger, der tilgår private ejendomme. Den tredje del involverer at opfordre/stimulere ejendomsejerne til at følge trop.

Første del - Overordnet adskillelse af kloaksystemer i kommunen

I en bykommunes to-rørs adskilte kloaksystem opsamles regnvand gennem stormafløb og bevæger sig gennem et separat rør fra det, der administrerer husholdningers spildevand og spildevand. I denne type system er det samlede kloakledningsnettet adskilt, hvor hvert af de to kloakprogrammer fungerer på samme tid - og stormafløbene bærer regnvandsafstrømningen separat fra spildevandet.

Anden del - Adskillelse af kloakledninger som tilgår privat ejendom

En nedskaleret version af den samme proces (beskrevet ovenfor) gælder for adskillelse af kloakledninger, der betjener private ejendomme. I byen Vancouver (British Columbia, Canada) blev dette mindre projekt for eksempel gennemført på basis af tre betingelser: at blokeringer af kloakledninger definitivt helt eller delvist stammede fra byens hovedledninger, at byens vedligeholdelsesprogram for kloakledning ikke længere var effektivt, og at ejendomsejeren fuldt ud har udskiftet sin private kloakledning, men har fundet byens linjer i dårlig stand.

Tredje del - Udskiftning af den private ejendomsdel af kloakledningen

En fuldstændigt symbiotisk udskiftning af kloaksystemet vil ske, når ejeren af den private ejendom foretager investeringen for at udskifte sin egen kloakledning.

Således håndterer kloakledningerne fra del til del regnvand og spildevand separat, effektivt og bæredygtigt.

Det kan hævdes, at der også er en fjerde del: Selve spildevandsbehandlingsanlægget. Der er så mange spørgsmål, overvejelser og bekymringer, der opstår, når man diskuterer et adskilt kloaksystem, som for eksempel: Hvis regnvandet adskilles fra spildevandet, vil der så være nok strøm i spildevandsledningen til at flytte spildevandet videre?

Kloak rist - Wavin kloakseparering

Fordel og ulemper ved kloakseparering:

Adskillelse af regnvand og kloakvand har både fordele og ulemper. Ulemper ved fælleskloakering så som stor belastning af renseanlæg og overløb af kloaker hører vi ofte om. Her lister vi nogle af fordelene og ulemperne ved kloakseparering:

FORDELE ved et separat kloaksystem

  • Eliminerer kombineret kloakoverløb, som igen hjælper med at forhindre forurening
  • Afhjælper problemet med oversvømmelse ved at hæve kapaciteten
  • Tillader, at regnvand bruges som en ressource
  • Optimerer effektiviteten af spildevandsbehandlingsanlægget (WWTP)
  • På lang sigt vil effektiviteten og levetiden for et adskilt system kunne betale sig selv hjem (ROI)

Ulemper ved et separat kloaksystem

  • For dyrt - på hvert niveau er det en kostbar indsats
  • For forstyrrende - genopbygningsprocessen vil forstyrre lokalområderne (dvs. virksomheder, trafik)
  • Kan resultere i en stigning i belastningen af forurenende stoffer til det modtagende vand, som følge af den øgede udledning af ubehandlet overfladeafstrømning
  • Ufuldstændig eller ukorrekt udført arbejde i adskillelsen af kloaksystemet kan resultere i dårlig sanitær ydeevne af kloaksystemet
  • Utilstrækkelig opfølgning af drift og vedligeholdelse vil underminere hele formålet, og overstige omkostningerne ved udskiftning af kloaksystement

Der har været mange debatter om kombineret kontra separate kloaksystemer - i hele Europa og især i Holland. Som en brancheleder inden for løsninger til håndtering af regnvand og spildevand er Wavin meget engageret i denne diskussion.

Wavin adskillelse af kloak og regnvand

Wavin forstår håndtering af vand

Wavin’s forsinkelse- og infiltrationssystemer, som AquaCell og Q-Bic Plus, gør det muligt, hurtigt og nemt at skabe underjordiske tanke. Q-Bic Plus er designet til brug på steder, hvor der er tunge trafikbelastninger, og hvor lokale grundvandsniveauer er høje, og er baseret på et modulært koncept, der kun bruger sidepaneler, hvor de virkelig er nødvendige i en infiltrations- / dæmpningstank. Sidepladerne placeres kun på tankens udvendige overflader. Hver del af systemet kan klikkes sammen uden brug af stabelpinde eller værktøj, hvilket øger installationshastigheden betydeligt. Det er lavet af jomfrueligt materiale i polypropylen, det er meget robust og kan modstå ekstreme belastninger.

Wavin kloak brønd

Hvorfor er det vigtigt at hold kloakkerne rene?

Kloaksystemer kan tilstoppes af affald, snavs, sediment, trærødder og blade - især under kraftigt regnvejr. De mere traditionelle kloakrør i beton har mindre flow og er tilbøjelige til at gå i stykker, hvilket også bidrager til tilstopning. Wavins plastsystemer til kloakrør og Tegra-mandehuller korroderer aldrig, og de er meget nemme at rengøre og inspicere.

Lad os holde samtalen i gang!

Klimaforandringer tvinger kommuner rundt omkring i verden til at finde på løsninger som virkelig kan håndtere de nye udfordringer ved regnvandsforvaltning. Forestillingen om udskiftning og adskillelse af kloaksystemet, er et centralt diskussionsemne i den overordnede samtale, omkring, hvordan klimaforandringer påvirker måden hvorpå virksomheder og ejendomejere håndterer udfordringerne ved overdrevet nedbør og oversvømmelse. Så lad os da holde dialogen åben, skal vi ikke?

En stor tak til Martijn Tilma, Urban Water Advisor for Royal Haskoning DHV, for hans hjælp og korrekturlæsning. Hans viden og værdifulde indsigt har gjort dette til en mere tankevækkende artikel.

Wavin regnvandskassetter