Fremtidens fjernvarmeunit er adfærdsstyret

4
min read time
2022-09-29 10:32:37


I den kommende fyringssæson, tager Wavin med sin introduktion af sin næste generation af Wavin Calefa endnu et skridt mod en fremtid, hvor optimal udnyttelse af energiressourcerne er nøglen til et godt indeklima og en forbedret varmeøkonomi. Med Wavin Calefa II bliver fjernvarmeforsyning også en del af den intelligente bolig, hvor slutbrugerens stigende varmebudget udfordres.

Den nuværende energikrise har bevirket, at den grønne omstilling er blevet accelereret og energiressourcerne skal udnyttes optimalt. Det betyder også et opgør med konventionen om at komfort er sidestillet med varme. Wavin har haft en stor andel i udbredelsen af eksempelvis gulvvarme igennem de sidste 10-15 år, hvor vi gennem et samarbejde med vvs-installatører, typehusfirmaer og slutbrugere, har udviklet gulvvarmestyringer, som i dag minimerer energiforbruget i mange danske hjem.

Styringen af gulvvarmen har ikke været epokegørende, da varmebehovet blot er styret af en simpel temperaturføler. Men brugervenlighed, pris og design har været afgørende. Erfaringerne fra gulvvarmeområdet overførte Wavin for 3 år siden til et nyt produktområde - nemlig Wavin Calefa fjernvarmeanlæg som med sin intelligente varmtvandsstyring baseret på brugerens adfærd gav mulighed for komfort kombineret med bedre styring af varmeforbruget.

I dag handler komfort også om at begrænse energiforbruget

I modsætning til tidligere er varme og komfort ikke længere sidestillet. Komfort handler nu om at begrænse opvarmningen af bygningen, således at der kun tilføres energi tilsvarende, hvad der forlader bygningen – OG kun i de perioder hvor behovet er til stede. Kolde klinker i forbindelse med gulvvarme er et simpelt eksempel på, at der er blevet tilført mere energi til bygningen end nødvendigt. Rumtermostaten har lukket ned for varmen i gulvet, da den ønskede rumtemperatur ellers ville blive overskredet. Kolde klinker giver forringet komfort, så for at forbedre komforten, vil brugeren typisk øge den ønskede rumtemperatur for at genetablere varmen i gulvet. Konsekvensen er øgede driftsudgifter; blot 1 grads øget rumtemperatur vil øge driftsomkostningerne til varme med 5%.

Nøglen til driftsbesparelser og øget komfort ligger i styring af fjernvarmen. Derfor introducerer Wavin med Calefa II en varmestyring med mulighed for at kommunikere med Wavins gulvvarmestyring. Herved sikres det, at der ikke tilføres mere fjernvarme til boligen end nødvendigt, som dermed sikrer, at komforten er intakt uden at øge energiforbruget. Dette er dog i sig selv ikke epokegørende, da man selv med nutidens mest udbredte varmestyring, som blev lanceret i 1990’erne, med lidt teknisk snilde, kan opnå lignende besparelser.

Det skelsættende er kommunikationen mellem alle boligens systemer: fjernvarmeforsyning, varmtvandsproduktion og boligens indeklimasystemer.

Adfærdsstyret energiforbrug

Hverdagen for mange danskere har under epidemien ændret sig dramatisk. En fast skemalagt hverdag, hvor man er ude af hjemmet på faste tidspunkter, er ændret til en mere dynamisk arbejdsuge, hvor mange eksempelvis har fået flere hjemmearbejdsdage, som ikke ligger på et fast tidspunkt. Da hverdagen er blevet mere dynamisk, skal styringen af boligens komfort naturligvis også være dynamisk.

Med introduktionen af Calefa, gjorde Wavin det muligt at styre varmtvandsproduktionen efter, hvornår der er behov for varmt vand i boligen. Varmetabet til at holde en gennemstrømningsvandvarmer klar til at producere varmt vand i alle døgnets 24 timer blev reduceret med 85%, ved en adaptiv logning af forbrugsmønstret. Varmtvandsforbrug er overordnet en ret præcis indikator for, hvornår hjemmet er i brug. Med 3 års erfaring, tilpasning af software og kundetilfredshedsundersøgelser, gør Wavin klar til det mest afgørende skridt, som potentielt kan give de største besparelser og en forbedret komfort: adfærdsstyring af varmeanlægget.

Systemet lærer hvor hurtigt boligen kan genopvarmes

Som sagt vil blot en forøget rumtemperatur på 1 grad øge driftsomkostningerne til varme med 5% - men heldigvis er besparelsen tilsvarende stor ved at sænke rumtemperaturen 1 grad. Det betyder også en øget komfort, såfremt man har de nødvendige data tilgængeligt, da en afkøling af boligen i perioder uden behov vil give bedre forudsætninger for, at gulvoverflader holdes varme, når behovet er til sted.

Bygningens træghed og varmetab er underordnet, for varmestyringen vil over tid, uanset varmesystemets opbygning, lære hvor hurtigt boligen kan genopvarmes til komforttemperaturen, så komforten er intakt, når der er færdsel i boligen. Jo hurtigere genopvarmningen er mulig, desto større potentiale er der for en stor besparelse. Alle boliger vil dog kunne hente en besparelse, også varmesystemer med radiatorer, da Wavin også har en intelligent radiatortermostat i sortimentet.

Vil du vide mere? Kontakt en af vores eksperter

John Østergaard Jensen
Thomas Jæger
Jakob Schwartz Mikkelsen

Find vores eksperter her

Forsyningen kan reducere rørsystemet til et minimum

Udover en intelligent varmestyring, har Wavin Calefa II blandt andet også varmtvandsprioritering. Det har specielt betydning for dig, som måske er ny fjernvarmekunde eller dig, som skal udlægge et nyt fjernvarmesystem. Det betyder at stikledningerne samt øvrige rørsystemer kan reduceres til kun at skulle imødekomme produktion af varmt vand.

Wavin Calefa II lukker nemlig ned for varmen til den enkelte bolig, imens der tappes varmt vand, men naturligvis kun, hvis det er nødvendigt. Dermed kan forsyningen reducerer rørsystemet til absolut minimum – og stadig sikre nok fjernvarme til alle kunder. Og så kommer den nye Calefa II med trådløs udeføler – en forbedring, der giver store fordele i forhold til installationen.