En fortælling om én by, der tackler regnvand i byerne.

5
min read time
2016-06-24 12:16:00


Funktionelle koncepter kan inspirere til fantastisk design og på den måde hjælpe os til at forstå, hvordan arkitektur kan rumme hverdagens behov. Ligesom regnvandshåndtering, er oversvømmelser i europæiske byer et problem, der ikke forsvinder. 

Derfor leder byer på tværs af kontinentet, efter særlige løsninger til at afbøde problemet, hvor man på samme tid kan omfavne natur, skønhed og bæredygtig design. Dette er fortællingen om Wolfburg projektet – en historie, hvor Wavin spiller en nøglerolle i at bygge bro mellem skønhed og funktion.

 

 

Den perfekte forening af æstetik og funktionalitet

I Nordtyskland er byen Wolfsburg ifærd med at ombygge et enormt byområde i bydelen Hellwinkel. Visionen bag bæredygtig byudvikling er, at den skal fremme sammenkobling af grønne områder, flere typer transportmuligheder og blandet bebyggelse med både bolig og erhverv – alt sammen designet så det præsenterer et æstetisk tiltalende men funktionelt miljø for både beboere og virksomheder at bo i og nyde. Dette er præcist, hvad byen Wolfburg satte sig for at gøre i Hellwinkel kvarteret – som ligger tæt på Autostadt (ejet af Volkswagen). Men planen var ikke uden udfordringer.

Et af de kritiske spørgsmål var, hvordan man sikrede byen mod oversvømmelsernes hærgen. Hvert år er regnvejr steget i antal og intensitet. Modstandsdygtigheden over for oversvømmelser er blevet et stort problem for byer i hele Europa og faktisk også i hele verden. Byen Wolfsburg havde brug for en plan, der ville sikre, at kvarteret ville være oversvømmelsessikkert uden at ofre sin æstetiske og miljømæssige integritet.

tale-img-2

"I ren arkitektur skal den mindste detalje have en betydning eller tjene et formål."
Augustus W.N. Pugin, Arkitekt

“Drømme-teamet”

Efter nøje overvejelse sammensatte beslutningstagerne et konsortium af fagfolk; embedsmænd, planlæggere, arkitekter, ingeniører, installatører og et firma til at levere regnvandsløsningen. Deres fælles mål er at skabe bæredygtige og beboelige samfund, der beskytter historiske, kulturelle og miljømæssige ressourcer. Wavin Tyskland er beæret over at være en del af en så dynamisk alliance og et projekt af denne størrelsesorden. Området dækker et spænd på 11 hektar og vil omfatte cirka 750 boliger.

Ifølge byplanlæggere og arkitekter på SMAQ: "Boligudviklingsdesignet er baseret på to lokale forhold: For det første den naturskønne og imponerende skovkant i syd og for det andet den typiske Wolfsburg-blanding af forskellige typer bygninger, der omgiver stedet. Tæt bebygget, "grøn levevis" i terrasse bebyggelse foreslås som et "kludetæppe" af forskellige boligtyper (og dermed brugere), forskellige offentlige områder og kvarterer i forskellige højder og en rytmisk blanding af bygninger og vegetation.

 Hellwinkel kvarteret – en regnvandsudfordring

Målet for dette bymæssige boligprojekt er at være næsten selvforsynende – på energi, regnvand og infrastruktur – og dermed meget bæredygtigt. Området er ramt af oversvømmelser under kraftige regnskyl, og høje grundvandssejl bliver et problem, fordi der ikke er nogen løsning til at styre regnvandsfiltreringen. Kvarterets centrale punkt for regnvandshåndtering er Wiesenterrasse, der består af en øvre og en nedre del og er udformet som et grønt område med trapper fra en promenade, der følger terrænet.

Under dette grønne område skal der være store lagertanke for at skabe den nødvendige kapacitet til at være buffere ved kraftige regnskyl. Området har derfor brug for en fleksibel regnvandsløsning,, der kan fungere i et stigende terræn med et særligt trappedesign og mindre forstyrrende dæksler fra mandehuller eller inspektionskamre.

tale-img-3

Wiensenterasse – regnvandsløsningen

Det blev besluttet, at der skulle være regnvandsdæmpning under et dejligt, multifunktionelt grønt område. Wavins bæredygtige regnvandskoncept centrerer sig om tre søjler eller mål:


  • Fordampning via grønne områder
  • Reduceret overfladeafstrømning med beplantede og grønne områder
  • Usynlig opbevaring under grundvandet via Q-Bic Plus dæmpningstank (fra toppen kan vand filtrere ind i tanken, men det vil ikke gå i jorden; i stedet vil det løbe af via flowreguleringsventiler og kamre til byen Wolfsburgs kloaksystem)

De produkter, der anvendes til denne løsning, er Wavin Q-Bic Plus (som dæmpningstank) og Wavin X-Stream (som regnvandsrør). Installationen af de første buffertanke blev afsluttet i august/september 2016.


 

 

1500 Q-Bic Plus enheder – installeret på 5 dage! Hvordan? Q-Bic Plus er let og meget nem at samle - enhederne klikker på plads med kun et tryk på fingeren. Med de integrerede stik er der ikke behov for klip eller stifter. Derfor er disse enheder en installatørs drøm!

Det samlede projekt begyndte i 3. kvartal 2015 og forventes afsluttet engang i 2018.

tale-4

tale-5

Billede: Placering, hvor de underjordiske Q-Bic-systemer vil blive installeret

Wolfsburg-projektet er et stjerneeksempel på, hvordan man kan gøre et byområde modstandsdygtigt og bæredygtigt uden at ofre dets skønhed og charme. Vigtigst af alt kan de mennesker, der bor i Hellwinkel-kvarteret, hvile komfortabelt, vel vidende at de vil være sikre mod oversvømmelser og alle de potentielle farer, der opstår, når kraftig regn opbygges og strømmer ind i gaderne.

For mere information om, hvordan du kan gøre din by eller dit kvarter mere modstandsdygtigt over for oversvømmelser, kan du downloade vores værktøjskasse til håndtering af regnvand i byer her eller kontakte dit lokale Wavin-kontor for at få flere oplysninger. Og følg os på Facebook, hvor vi vil poste opdateringer om Wolfsburg-projektets fremdrift – fra nu af og indtil det er færdigt.