Hvad er levetiden på gamle uPVC trykrør?

2
min read time
2016-04-12 07:06:00


Vores tekniske afdeling bliver ofte kontaktet af både vandforsyninger og spildevandsforsyninger, der spørger, hvor længe de gamle uPVC trykrør kan holde?

Det er et spørgsmål, der er meget svært at besvare uden kendskab til trafikbelastning, drift- og installationsforhold, trykstød (vandslag) samt rørenes alder.

I denne artikel giver vi en tommelfingerregel på den anslåede levetid på uPVC trykrør produceret af Wavin. Tommelfingerreglen tager alene udgangspunkt i rørenes alder, som af flere årsager er en væsentlig indikator på rørets levetid. Derfor først lidt baggrundsviden.

Hvilke standarder er røret produceret efter?

Vi deler produktionen af Wavin trykrør op i to perioder. De første Wavin trykrør blev produceret i 1957 og var hvide/cremefarvede, de blev senere grå i 1973. I 1959 indførtes DS F 972, der specificerede de gældende krav til produktionen af rør på daværende tidspunkt. Denne standard krævede en levetid på 50 år, som alle rør blev testet efter og også overholdt. Over årene, og med udviklingen i teknologier og materialer, bliver rørene markant bedre, og i 1978 skærpes kravene i DS F 972. Rørene skal i henhold til standarden herefter overholde en levetid på minimum 50 år, og man indfører samtidig en ny testmetode. Det er altså året 1978, der er skæring for de to perioder. 

uPVC trykrør testes blandt andet efter den såkaldte MC (methylenchlorid) 15oC test, der i 1978 afløste den hidtidige MC 20oC test. Testen viser, hvor godt materialet er ’æltet’ og ’smeltet’ sammen, og er dermed et udtryk for rørets kvalitet og lange levetid. 

Skærpelserne i kravene og den nye testmetode viser, at man i dag ikke ser de samme brud på rør produceret efter 1978, som man lejlighedsvis kan se på de ’gamle’ rør. Undersøgelser og tilhørende tests fra Teppfa (The European Plastic Pipes and Fittings Association) viser desuden, at rørene produceret efter 1978 har en forventet levetid på 100 år og mere.

Tommelfingerreglen

En opsummering af ovenstående, vil derfor give en tommelfingerregel, der hedder:

  • Den anslåede levetid på uPVC trykrør produceret før 1978 er ca. 50 år
  • Den anslåede levetid på uPVC trykrør produceret i og efter 1978 er minimum 50 år, dog med en forventet levetid på mindst end 100 år.

Her er det vigtigt at understrege, at levetiden som tidligere nævnt afhænger af trafikbelastning, drift- og installationsforhold, trykstød etc. Det er også vigtigt at nævne, at rør produceret for 50 år siden ikke nødvendigvis skal udskiftes på nuværende tidspunkt. De er produceret efter tidligere standarder og krav, og har derfor en kortere levetid end nutidens rør. Det er derfor ikke unaturligt, hvis disse rør kræver ekstra bevågenhed alt efter, hvornår mellem 1957 og 1978, de er produceret.

Hvor gamle er mine uPVC trykrør?

Kender man ikke alderen på sit drikkevands- eller spildevandsrør, kan man forsøge at grave ned til rørene. Fabrikanten vil i langt de fleste tilfælde have markeret rørene med en datomærkning.

I dag produceres Wavins rør og fittings i henhold til DS/EN1452 og er godkendt efter DK-VAND, samt NordicPolyMark.

Læs mere her:
http://www.teppfa.eu/pvc-sewer-pipes/?rq=longevity