Hvilken belastning kan regnvandskassetter klare?

2
min read time
2021-06-02 07:06:01


Når du vælger regnvandskassette, skal du som det første gøre dig klart, hvor kassetterne skal installeres, da det er afgørende for, hvor høj en belastning kassetterne skal kunne klare.

Regnvandskassetter kan installeres under både grønne arealer og områder med trafiklast. Typisk skelner man derfor mellem om en kassette kan tåle trafiklast eller ej. Der kan dog også være andre faktorer, der skal tages højde for, fx om der efterfølgende skal opbevares tunge emner på installationsstedet.

Derudover skal du være opmærksom på, at kassetter placeret i et grønt areal tæt på et område med trafiklast, kan blive påvirket af den trafikale belastning. Vi anbefaler derfor, at du vælger kassetter, der tåler trafiklast, når du installerer kassetter under grønne arealer tæt på trafikbelastede områder.

Oversigt over Wavins regnvandskassetter

I nedenstående tabel finder du en oversigt over, hvilken belastning/jorddække Wavins kassetter kan udsættes for, samt installationsdybden på de forskellige modeller.

Skema for belastning af Wavin regnvandskassetter

SLW 60 er en belastningstype, der kommer fra den tyske DIN norm. SLW 60 svarer til 60 tons last fordelt på 3 aksler, hvilket giver 10 ton pr/m² eller 100 kN/m².

Ved mindre belastning kan jorddækket naturligvis reduceres. Ved større belastning bør du undersøge om et eventuelt større jorddække kan afhjælpe problematikken vedrørende holdbarhed.

Ved installation af regnvandskassetter er det vigtigt at afklare forholdene omkring kassetterne, da det er afgørende for, hvor høj en belastning kassetterne skal kunne klare.

Overordnet skelner man mellem områder med eller uden trafiklast. Områder uden trafiklast vil typisk være haver, grønne områder mv., mens områder med trafiklast vil være indkørsler, parkeringspladser osv. Dertil kommer faktorer, der kan have indvirkning på kassettens belastningsevne. Eksempelvis kan tung trafik tæt på grønne områder påvirke regnvandskassetterne, ligesom det er vigtigt at tage højde for, om der skal opbevares tunge emner på installationsstedet.

Har du spørgsmål i forbindelse med beregningen af belastningsevnen i dit regnvandsprojekt, så kontakt vores salgskonsulenter eller vores tekniske support afdeling på 86 96 20 00.

Beregningsprogram

Her finder du vores beregningsprogram til dimensionering af nedsivningsanlæg for spilde- eller regnvandsanlæg.