Markedets første rørløsning til sekundavand

2
min read time
2021-06-02 07:06:01


Wavin PE80 og PE SafeTech familierne får nyt medlem, og vi introducerer nu et lilla rør til regnvand (sekundavand) til projekter med fokus på anvendelse af sekundavand, som kan erstatte forbruget af vand i boligen, hvor der ikke kræves drikkevandskvalitet.
Separering af drikkevand og sekundavand er blot ét af mange fokusområder afstedkommet af klimaforandringerne, den stigende vandressourcemangel, udviklingen inden for vandrensningsteknologier samt et stigende fokus på miljø- og naturhensyn. Alt dette ændrer i disse år måden, hvorpå vi forvalter og forbruger vores vandforekomster både i Danmark og på internationalt plan.
 

For at imødekomme de stigende udfordringer i indvindingen af rent grundvand samt i de store regnvandsmængder, der skal håndteres lokalt, arbejder politikere, vandforsyninger og rørproducenter løbende på udvikling af alternative løsninger til vores traditionelle forbrug af uforurenet grundvand og andre vandkilder*).

I løsninger til separering af drikkevand og sekundavand opsamles regnvand fra bl. a. hustage og veje i tanke og søer, og ledes herfra i urenset form tilbage til boligen for at indgå i vandforbruget til eksempelvis toiletter, vaskemaskiner og til havevanding.

Dette har resulteret i, at Wavin PE80 og PE SafeTech har fået en helt egen farve til sekundavand – lilla. Den visuelle adskillelse af rørtypernes farve giver sikkerhed i rørgraven, hvor den lilla farve skal forhindre fejlkobling med de blå drikkevandsledninger i installationen.
 
Det nye lilla rør er allerede at finde i klimaprojekter med fokus på separering af drikkevand og regnvand.