Mere og grønnere fjernvarme kræver de rigtige løsninger

3
min read time
2023-10-16 08:52:17


I den kommende fyringssæson, tager Wavin med sin introduktion af sin næste generation af Calefa endnu et skridt mod en fremtid, hvor optimal udnyttelse af energiressourcerne er nøglen til et godt indeklima og en forbedret varmeøkonomi. Med Wavin Calefa II bliver fjernvarmeforsyning også en del af den intelligente bolig, hvor slutbrugerens stigende varmebudget udfordres. Samtidig har Wavin haft fokus på at gøre selve installeringen lettere og hurtigere for den professionelle installatør.

Fjernvarmens potentiale for at levere grøn boligopvarmning og samtidig øge forsyningssikkerheden i en politisk turbulent tid giver gode forudsætninger for øget fjernvarmedækning i de kommende år. I Danmark understøttes disse forudsætninger af regeringens målsætning og den generelle tendens mod mere klimavenlige løsninger i alle samfundssektorer, og vi kan forvente, at fjernvarme vil blive grønnere og mere udbredt.

I bestræbelserne på at gøre fjernvarmen så grøn og udbredt som muligt, spiller de rigtige tekniske løsninger en stor rolle. Udover en intelligent varmestyring, har Calefa II blandt andet også varmtvandsprioritering. Det har specielt betydning for de nye fjernvarmekunder eller dig som skal udlægge eller installere et nyt fjernvarmesystem. Det betyder at stikledningerne samt øvrige rørsystemer kan reduceres til kun at skulle imødekomme produktion af varmt vand. Calefa II lukker nemlig ned for varmen til den enkelte bolig, imens der tappes varmt vand, men naturligvis kun hvis det er nødvendigt, Dermed kan forsyningen reducere rørsystemet til absolut minimum – og stadig sikre nok fjernvarme til alle kunder. Og så kommer den nye Calefa II med trådløs udeføler – en forbedring, der giver store fordele i forhold til installationen.

Adfærdsstyret energiforbrug

Manges hverdag er blevet mere dynamisk og det stiller krav til styringen af boligens komfort. Med introduktionen af Calefa, gjorde Wavin det muligt at styre varmtvandsproduktionen efter hvornår der er behov for varmt vand i boligen. Varmetabet til at holde en gennemstrømningsvandvarmer klar til at producere varmt vand i alle døgnets 24 timer blev reduceret med 85%, ved en adaptiv logning af forbrugsmønstret. Varmtvandsforbrug er overordnet en ret præcis indikator for hvornår hjemmet er i brug. Med 4 års erfaring, tilpasning af software, kundetilfredshedsundersøgelser og tilbagemeldinger fra professionelle installatører, gør Wavin klar til det mest afgørende skridt, som potentielt kan give de største besparelser og en forbedret komfort: adfærdsstyring af varmeanlægget.

Nem installation og vedligehold

Den nye generation af fjernvarmeunits Calefa II S og V fås som både in- og direkte units til villaer og større boligkomplekser. Med sit moderne design og behovsstyrede regulering, tilbyder Wavin en unik fjernvarmeunit, der sikrer optimal drift og afkøling igennem hele sæsonen. Varmtvandstemperaturen indstilles nemt i styringens digitale display. Calefa II kan leveres med vejrkompensering for automatisk styring af varmebehov og komfortperioder, men kan også nemt indstilles via displayet. Begge funktioner bidrager til behagelig og driftsøkonomisk komfort i kundens bolig.

Calefa II passer i et standard 60’er skab. Vælg en højre- eller venstrevendt unit for at forenkle rørinstallationen og spar tid på installationen. Vælges vejrkompenseringen til, leveres en trådløs udeføler med som standard. Nem rørføring og trådløs installation gør Calefa II V let at installere i enhver bolig. Service og fejlfinding afhjælpes nemt via styringens indbygget serviceværktøj, der også kan opkobles til fjernaflæsning via det indbyggede netværksmodul.

Wavin Calefa II er en moderne fjernvarmeunit designet med fokus på energioptimering, nem installation og enkel betjening.    

Så kort sagt - nem installation, intuitiv betjening samt guidet service og fejlfinding

  • Varme- og brugsvandtemperatur indreguleres nemt via display
  • Opkobling til internet forenkler fejlfinding
  • Fleksibel rørtilslutning (højre- og venstremodeller)
  • Elektronisk diagnose i forbindelse med fejlfinding
  • Trådløs udeføler for simpel installation