Vejle Spildevand aflaster renseanlaeg med regnvandsnedsivning

1
min read time
2013-10-28 15:53:00


Vejle Spildevand har etableret de første to vejkantsbede i Danmark. Vejkantsbedene er resultatet af et pilotprojekt Vejle Spildevand kører i samarbejde med blandt andet Wavin omkring nedsivning af vejvand.

Lokal nedsivning af regnvand aflaster renseanlæg og Vejle Fjord

Baggrunden for pilotprojektet er at en væsentlig del af det regnvand, som løber ned i kloaksystemet kommer fra vejarealer. I forbindelse med kraftige regnskyl belastes renseanlæggene i Vejle så meget, at det forurener Vejle Fjord. I de områder hvor jordbunden har en god infiltrationsevne, vil man derfor forsøge at nedsive regnvandet lokalt, og på den måde aflaste kloaksystemet og skåne Vejle Fjord.

Vertikalbrønden blev valgt, fordi den som den eneste på markedet, kan installeres på et lille areal, ligesom den kun kræver et lille overfladeareal for effektivt at kunne aflede regnvandet.

Vejkantsbedene indeholder en såkaldt filtermuld bestående af sand, muld og kalk, som kan rense vejvandet for blandt andet tungmetaller, inden det nedsives til grundvandet. I bedene er der sat planter, som kan tåle de omskiftelige forhold i bedene.

Vejkantsbedene er dimensioneret til, at ca. 95% af årsnedbøren nedsives og renses gennem filtermulden i bedene. De sidste 5% løber ned i en 6 meter dyb vertikal infiltrationsbrønd fra Wavin.

7b0cdc05f6e04561910af716f10f06c3Picture20187

Vertikalbrønden blev valgt, fordi den som den eneste på markedet, kan installeres på et lille areal, ligesom den kun kræver et lille overfladeareal for effektivt at kunne aflede regnvandet. Brønden giver desuden mulighed for at foretage analyser af det vand, der siver ned gennem filtermulden. På den måde kan Vejle Spildevand måle på vejkantsbedenes evne til at rense vejvandet.

Vejkantsbedene blev på indvielsesdagen i maj testet med hjælp fra Vejle Brandvæsen - og alt virkede som det skulle! Nu håber Vejle Spildevand, at projektet kan danne grundlag for flere vejkantsbede i området, så oversvømmelser kan undgås.