Optimér lydisolering fra de tekniske installationer i designfasen

3
min read time
2024-04-04 08:50:55


Uddrag fra dokumentet Lyddæmpning giver forbedret boligkomfort – Praktisk viden om sanitetsteknik

Lydisolering af tekniske installationer er af afgørende betydning for at sikre et behageligt og produktivt miljø i bygninger. Arkitekter og rådgivende ingeniører spiller en central rolle allerede i design- og projekteringsfasen, at sikre, at lydisoleringen er optimal.

I forbindelse med projekteringen skal man overveje en lang række variabler, beregningsmodeller og rørsystemer. Hertil kommer støjregler og komplekse krav fra investorer, ejere og brugere. Både i nybyggeri og renoveringsprojekter er der krav til støjniveauet fra de tekniske installationer, og det er essentielt, at disse er projekteret korrekt så tidligt som muligt i designfasen.

Projektering af afløbsinstallationer

En omhyggelig projektering lægger således grunden til en god bygningsakustik og optimal lyddæmpning af de tekniske installationer, herunder afløbsinstallationer.

Afløbsinstallationerne består af forskellige dele såsom rør, fittings, rørbærer og eventuelle materialer til dæmpning af bygningslyd og luftlyd og bør projekteres omhyggeligt i forhold til bygningsakustik. I en god planløsning er der for eksempel taget højde for, at væggene i beboelsesrum ikke indeholder tekniske installationer og rørføring. Bøjninger i en afløbsinstallation skal udføres hensigtsmæssigt, og bøjninger på 90° bør undgås. Der skal træffes foranstaltninger til dæmpning af bygningslyd i områder med gennemføringer i vægge og lofter.

Som sagt er der en lang række parametre, der skal overvejes, når kravene til støjniveauet fra afløbssystemer skal overholdes. Det er muligt at reducere uønsket lyd allerede i designfasen, hvis man har fokus på følgende punkter:

Bygningslyd

Støjen fra vand- og afløbsinstallationer overføres altid til installationsvæggen via faste forbindelser (f.eks. rør med rørbærer). Bygningslyden forplanter sig og reflekteres på vægge og lofter i andre rum som luftlyd.

Luftlyd

Luftlyd som et rør udsender, er konstant og det er irrelevant hvordan røret er monteret. Med lydmålinger udført i henhold til EN 14366 kan luftlyden på de forskellige afløbssystemer sammenlignes. For at opnå den optimale akustiske løsning bør man ved projektering tage alle komponenter og tilhørende installationer med i lydberegningen.

Lydbroer

Forbindelsen mellem installationer (f.eks. toiletter) og bygningskonstruktionen skal brydes for at forebygge lydbroer.

Planløsning

Den rigtige planløsning kan reducere lydproblemer betydeligt. Køkkener og badeværelser bør placeres ved siden af hinanden og, i etagebyggerier, oven på hinanden. Rørinstallationer hører ikke hjemme i vægge, der støder op til soveværelser eller andre beboelsesrum.

Blog-6_projektering
 
Projektering af gennemføringer i lofter og vægge

Det er vigtigt, at gennemføringerne er tilstrækkeligt store, så der ikke er kontakt mellem rør og væg eller loft, og som hermed kan skabe en lydbro. Dette kan sikres ved at anvende rørisolering i mineraluld samt fuge med silikone. Lydisoleringen skal udføres korrekt under udførelsen af installationen, for hermed at forhindre lydbroer.

Vægkonstruktioner

Sanitetsgenstande, vand- og afløbssystemer samt øvrige tekniske installationer bliver normalt fastgjort til de massive vægkonstruktioner, men kan også fastgøres til lette vægkonstruktioner.

Bliver de massive og lette vægkonstruktioner udført i henhold til DIN 4109-1 kræves der ikke yderligere lydmålinger.

Det er altså ikke ligegyldigt, hvilken type vægkonstruktion, man projekterer i planløsningen. Du kan læse meget mere om projekteringen af forskellige vægtyper og lyddæmpning i brochuren Lyddæmning giver forbedret boligkomfort – Praktisk viden om sanitetsteknik.

Vi byder ind med tre årtiers viden og erfaringer

Vores viden inden for støjreduktion i afløbssystemer er opbygget over mere end 30 år, og vi byder gerne ind med vores ekspertise inden for lyddæmpning, vandforsyning og afløbssystemer i hele processen: fra arkitektonisk og økonomisk design over effektiv og sikker projektering til fejlfri installation. Kontakt os for sparring og yderligere informationer.

Læs hele vores akustiske dokument: Lyddæmning giver forbedret boligkomfort – Praktisk viden om sanitetsteknik og få mere viden om projektering og installation af lyddæmpende drikkevands- og afløbssystemer.

Wavin er din projektpartner

Wavin leverer al den nødvendige dokumentation til planlægning af vand- og afløbsinstallationer: Udbuds- tekster, data til projekteringssoftware, varenumre og Fraunhofer IBP-testrapporter med vurdering af individuelle produkter og det samlede system i henhold til DIN EN 14366 og DIN 4109.

Wavins projekteringsafdeling rådgiver i projekteringsfasen og leverer den komplette lyddæmpningspakke til den samarbejdspartner, der udfører arbejdet.

 

Læs også artiklerne:

Hvad er forskellen på lydmålinger udført efter EN14366 og DIN4109?

Optimer dit byggeri med Wavins LydTjek-beregner

Har du styr på hvilke former for lyd der opstår og har afgørende betydning for det samlede lydniveau

Kender du forskellen på bygningslyd og luftlyd?