Råkenåsen regnvandshåndtering - Part II

6
min read time
2022-02-07 10:34:00


I Ytre Enebakk, nærmere bestemt Råkenåsen, har Huser Entreprenør fået til opgave at etablere infrastrukturen til et nyt boligområde, hvor der skal bygges 84 enfamiliehuse. Når man bygger boligområder, er et af spørgsmålene, hvordan man løser problemer med regnvand.

Et skridt i retning af grønne, sunde og bæredygtige miljøer

Råkenåsen ligger højere end den eksisterende bebyggelse, og det har været helt afgørende for kommunen og projektet, at udbygningen ikke skaber problemer nedstrøms. Hovedvejen øst for området er i perioder udsat for store vandmængder, og det er vigtigt, at Råkenåsen ikke forværrer problemet.

"Oversvømmelserne her skyldes flere faktorer: høj vandstand i indsøen Våg, høj vandgennemstrømning i Råkendalsbekken, og at hovedvejen ligger for lavt i terrænet. Disse problemer kan projektet ikke løse alene, men vi kan sørge for, at de ikke bliver værre som følge af det konkrete projekt," siger Tarje Nyberg Karlsen, afdelingsingeniør (Vand, afløb og miljø).

"Kommunen har også haft fokus på at sikre, at så meget af vandet som muligt får lov at løbe åbent i vejgrøfter eller bække. Undervejs i projektet har dialogen med bygherren været god, og det tror vi er nøglen til de gode løsninger," tilføjer Karlsen.

Har kommunen særlige udfordringer i forbindelse med store mængder nedbør?

"Der er enkelte områder, som er lidt udsatte, når vi får store mængder nedbør. Vi sørger for at tømme kloakbrønde og sandfang hyppigt, samtidig med at forslag til udbedring vurderes og iværksættes, hvor det er muligt.

Generelt skal kommunen sørge for, at nybyggeri ikke skaber problemer i allerede bebyggede områder. Det gør vi ved at stille krav og samtidig samarbejde med udviklere, konsulenter og entreprenører. Regnvandssystemer i eksisterende bebyggelse skal også opgraderes for at klare den fremtidige nedbør. I forbindelse med saneringsprojekter, hvor rør til drikkevand, spildevand og regnvand renoveres eller udskiftes, sørger vi for en mere robust regnvandshåndtering," siger Karlsen.

Ved Råkenåsen er der sprængt ca. 90.000 m3 fjeld ud; der skal etableres 84 parcelhusgrunde, 1500 meter vej, 200 meter gangsti, vejbelysning samt nyt kloakanlæg og regnvandssystem.

carousel0_raakenaasen2021

Råkenåsen 2021

Genbrugsplast – designet til fremtiden

Til dette projekt faldt valget på Wavins kassettesystem AquaCell til opførelse af ikke bare ét, men hele tre forsinkelsessystemer. "Denne løsning er perfekt til Råkenåsen, da den forsinker regnvand, uanset jordforhold, tilgængeligt areal eller trafikbelastning.

AquaCell er fremstillet i 100 % genbrugsplast (PP) uden at gå på kompromis med kvaliteten. Systemet er ganske enkelt designet til fremtiden og hjælper os med at tage et stort skridt i retning af grønnere, sundere og mere bæredygtige miljøer.

Kvalitetskontrollen er kompromisløs både med hensyn til det råmateriale, der anvendes, og fremstillingsprocessen. På den måde sikrer vi, at produktet er bedre for miljøet, ud over at det er sikkert og stærkt i hele dets levetid," siger distriktsleder i øst, Glenn Paalshuus.

En time hurtigere end magasin 1

De to første magasiner var på 2 x 190 m3 og blev monteret i oktober 2020, hvilket tog ca. 5 timer. Nu var det tid til at montere magasin nr. 3 på 390 m3, og projektleder Rune Alfsen oplyser, at det er hurtigt og nemt at samle AquaCell, og at det gik endnu hurtigere denne gang. "Denne gang har vi formået at automatisere byggeprocessen. Vi blev nogle erfaringer rigere efter første gang og ved nu noget om, hvor vi skal stå, hvordan det skal fragtes m.m." Det tog kun 4 timer at montere magasin 3, inklusive frokost, hvilke både Wavins distriktschef og Rune Alfsen er yderst tilfredse med. "Det er klart, at det går hurtigt, når det er så nemt," indskyder Glenn. "Det er også meget fleksibelt, passer til alle anvendelsesområde og tåler en stor trafikbelastning," afslutter han.

"Systemet er ganske enkelt designet til fremtiden og hjælper os med at tage et stort skridt i retning af grønnere, sundere og mere bæredygtige miljøer."
Glenn Paalshuus , Distriktsleder i øst

Ingen tunge maskiner til installation

"Vi valgte AquaCell efter anbefalinger fra Glenn og grossisten, og det har vi ikke fortrudt. AquaCell er lidt dyrere end traditionelle materialer, men de penge var hurtigt tjent ind, fordi det gik så hurtigt med at montere systemet, og fordi vi ikke havde brug for så tunge maskiner," oplyser Alfsen. "Her var vi 8 mand, der monterede, og 1 gravemaskine, så naturligvis gør det tingene lettere", afslutter han.

Hvordan har samarbejdet med Wavin været undervejs i projektet? "Vi har ikke noget at udsætte på dem. Glenn har virkelig været på. Vi har fået god information fra start til slut, og derudover har Wavin også været involveret i designprocessen," siger Alfsen. "Vi har et rigtig godt samarbejde," siger Paalshuus. "Huser Entreprenør er en god kunde og har tidligere brugt en del Wavin-produkter, så de ved, at vi stiller op. Det er nemt at samarbejde med Huser Entreprenør AS og Rune, og det gode forhold ønsker vi at bevare," afslutter han.

 

Kommunen har fokus på regnvandshåndtering

Kommunens afdelingsingeniør (Vand, afløb og miljø) oplyser endvidere, at regnvandshåndtering er en prioritet i alt lige fra kommuneplan og lokalplanen til byggesager i forbindelse med det enkelte parcelområde. Som i mange andre kommuner skal regnvandshåndteringen følge en tretrinsstrategi: 1 – infiltration af lidt/normalt nedbør, 2 – forsinkelse af større regnmængder og til sidst trin 3 – åbne og sikre veje til afledning af vandet, når himlen virkelig åbner sig.

Baseret på historiske nedbørsstatistikker og klimaprognoser kan vi se, at vi får mere nedbør fremover, både med hensyn til mængde og intensitet. For at tage højde for dette øges dimensioneringen af regnvandssystemerne allerede med 40 % for at tage højde for klimaforandringerne.

Vi mener, at regnvandet i højere grad bør bruges som et æstetisk element i forbindelse med udbygning og ser med glæde, at flere og flere aktører gør det. Blågrønne løsninger gør både bolig- og erhvervsområder mere attraktive for købere og omgivelserne. På trods af dette er vi stadig afhængige af nedgravede løsninger som afløb, rør og forsinkelsesmagasiner.

Produkterne til håndtering af regnvand er blevet rigtig gode, fordi de har god funktionalitet og lang levetid, og det er nemmere end nogensinde før at sikre en god regnvandshåndtering. Vi mener, at det er balancen mellem åbne og nedgravede løsninger, der er nøglen til succes.

Wavin beregner og tegner i BIM

Vores eksperter beregner bassinets størrelse med BIM baseret på blandt andet vejrdata fra Meteorologisk Institutt i Norge. Wavins løsninger fokuserer på at infiltrere vandet under jordniveau ved at lave bassiner af plastkassetter, der opfanger regnvandet og lader det sive ned i jorden på en kontrolleret måde. Wavins enheder, Q-bic plus og AquaCell, er fleksible og opbygget af moduler, så de passer perfekt til alle anvendelsesområder. De er lette at håndtere, montere og vedligeholde og kan inspiceres.