Rensning af regnvand i Sdr. Jernløse før udløb til åløb

2
min read time
2013-10-28 13:21:00


Klimaforandringer har for alvor sat håndtering af regnvand på dagsordenen. I Sdr. Jernløse syd for Holbæk renser en af Wavins Certaro NS benzin- og olieudskillere regnvandet før udledning til Regstrup Å og forhindrer dermed forurening på en effektiv måde. Løsningen udmærker sig især ved at kræve meget lidt installationsplads.

Entreprenør Søren Kristiansen A/S fik til opgave af Holbæk Forsyning at lave en løsning til separering af regnvand fra vejarealer og cirka 40 husstande med udløb til Regstrup Å i landsbyen Sdr. Jernløse. Bassin og udskiller skulle placeres før udløb til åen, og hastigheden måtte maksimalt være 8 l/s.

"Vi valgte at installere en olieudskiller fra Certaro NS-serien, fordi det er en samlet enhed med udskiller og sandfang i ét og dermed pladsbesparende. Installationen er meget simpel med indikering af ind- og udløb på selve tanken, og den er nem at løfte med løftestropperne."
Peter Bjerregaard, bygeleder ved Entreprenør Søren Kristiansen A/S

Udfordringen bestod især i at finde en løsning, der kunne frasortere olie og benzin inden udløb til åen og samtidig på meget lidt plads kunne modstå den høje grundvandsstand.

Certaro NS er Wavins nyere serie af olieudskillere med integreret sand- og slamfang. Det er især en fordel på steder med meget lidt installationsplads. Samtidig er udskilleren designet på en måde, så den kan klare grundvandet uden opdriftssikring.

”Vi valgte at installere en olieudskiller fra Certaro NS-serien, fordi det er en samlet enhed med udskiller og sandfang i ét og dermed pladsbesparende. Installationen er meget simpel med indikering af ind- og udløb på selve tanken, og den er nem at løfte med løftestropperne,” siger Peter Bjerregaard, byggeleder ved Entreprenør Søren Kristiansen A/S.

Leverancen er sket gennem Brdr. AO Johansen i Albertslund, og den valgte model er en Certaro NS 20/2000.

Certaro-serien opfylder kravene i den europæiske standard EN 858 og omfatter et sand- og slamfang og en olieudskiller i én samlet enhed. Prøvetagningsbrønd vælges ud fra udskillerens installationsdybde og størrelsen på udskillerens tilslutninger. Desuden medfølger et oliealarmanlæg, forberedt for tilslutning til CTS-anlæg, for let vedligehold.