Vellykket projekt med BIM

3
min read time
2022-06-23 14:29:00


Planlægning og etablering af infrastrukturprojekter er en sammensat og kompleks opgave. Høje krav til både design, udførelse, drift, vedligehold og ikke mindst informationsstyring kræver nye arbejdsmetoder.

Wavin har udviklet BIM-bibliotek til VA-entreprenørerne

Wavin har udviklet et unikt BIM-bibliotek til VA- og infrastrukturprojekter. Med BIM objekterne, kan der skabes en fuldbyrdet digital model førend den fysiske etablering af selve installationen eller byggeriet. Anvendelsen af 3D modellering er med til at kostoptimere projektet og reducere materialespild. Den digitale model vil på et tidligt tidspunkt gøre opmærksom på eventuelle problemer i dimensioner og omfang, som kan spare unødig tid på omlægning af projektet på byggllepladsen. Et VA-bibliotek med 3D-modeller samt indholdspakker med intelligent hjælpefunktion til Revit, strømliner hele den modelbaserede projektudførelse. Hermed opnås hurtigt en "as built" løsning, som sikrer fuld kontrol over projektet i hele byggefasen.I store dele af VA-industrien udføres projekteringer til stadighed med 2D-tegninger på papir. Metoden kan være kilde til stor usikkerhed omkring informationsudveksling, koordinering og forvaltning af projektet. Brug af leverandørspecifikke BIM-objekter med nøjagtig geometri og 100% sikker produktinformation helt ned til branchenumre reducerer tidskrævende manuelle operationer, minimerer fejl og øger tværfaglig koordinering og kontrol. Derudover kan 3D-modellen bruges til visualisering af projektet, en klomplet materialeliste og planlægning af levering af produkter. Modellen bliver desuden en kommunikationsarena for bedre samarbejde mellem alle parter i projektet, hvilket er afgørende for en gnidningsfri byggeproces. Nøjagtige 3D-modeller er frit tilgængelige på i vores BIM center.

BIM video materialliste

 

Fordelene er mange

Som sagt er informationsflowet og det tværfaglige samarbejde mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og leverandør afgørende faktorer for et godt byggeresultat. Derfor er det vigtigt, at de involverede parter har adgang til en opdateret model og løbende kan foretage kvalitetskontrol af, hvad der skal bygges, kontrollere "kollisioner" og, sidst men ikke mindst, eliminere eventuelle fejl før byggeprocessen går i gang.

Der er mange fordele ved at kombinere BIM med tværfaglig ekspertise, idet BIM-modellen giver et præcist overblik over de materialer, som projektet kræver for at blive en realitet. Resultatet er reduceret materialespild og returnering af varer og dermed store økonomiske og tidsmæssige besparelser.

En anden fordel er, at materialelisten kan distribueres i henhold til projektets statusplan/arbejdsplan. Materialerne kan dermed bestilles på de tidspunkter, hvor de indgår i byggefasen. Derudover kan man importere stykliste (BOM = bill of material) til sit beregningsprogram. Det giver næsten ubegrænsede muligheder med BIM i forbindelse med maskinstyring, nogle af fordelene er bl.a., at vejbyggeriet bliver hurtigere, billigere og mere miljøvenligt.

Vores kunder bekræfter, at Wavins BIM 3D-objekter resulterer i beregninger, der er 100% komplette, præcise og "As Built" uden brug af kataloger eller andre værktøjer, og at dette både giver en suveræn sikkerhed for installationen, men også betydelige besparelser på tid og omkostninger.

Wavin er en førende leverandør inden for modelbaseret projektering og eksekvering

Wavin er førende på markedet med 65 års erfaring i levering af produkter og løsninger til VA- og VVS-branchen. Vi udvikler effektive løsninger på en lang række udfordringer og behov i vores hverdag: energieffektiv opvarmning og køling af bygninger, fedt- og olieudskillere, sikker distribution af drikkevand og bæredygtig håndtering af regnvand og spildevand. Vores præfabrikerede løsninger er ligeledes med til at optimere store dele af byggeprocessen.

Registrer dig i vores BIM center her