Befri træet - Vigtigheden af grønt i byerne

8
min read time
2021-09-08 22:00:00


Som ekspert i at håndtere (regn)vand, er vi stolte over at kunne finde smarte løsninger, som kan gøre noget ved disse udfordringer, og oftest løser vi flere problemer på samme tid. 

At finde løsninger for regnvandsafledning, imens vi laver afkøling, tilføjer ilt samt tilføjer karakter til grå byer, er en spændende udfordring. Vi må kombinere flere løsninger for at løse problemer, mere præcist: vi må være med til at ændre de opfattelser byer har i forhold til regnvand, hvis vi virkelig vil bygge fremtidssikrede byer. I stedet for at behandle regnvand som farligt, som det kan være, skal vi hellere kigge på fordelene ved vandet. Simpelt sagt, bedre blå (regnvand) styring giver bedre grøn styring, hvilket hjælper massivt med at holde vores grå (urbane) omgivelser afkølede og beboelige. Rapporten, ”Circular Water Cities”, som for nylig blev publiceret af World Economic Forum, beskriver, hvordan byer kan optimere genbrug af vand og affaldsvand ressourcer.

Vand som en mulighed

En af de vigtigste grunde til, at byer ikke kan håndtere store mængder regnvand er, fordi de ikke er designet til det, endnu. Vores gader og veje er ikke i stand til eller udstyret til at absorbere det nuværende regnfald. Dette forklarer standardopfattelsen fra byernes side om, at man skal af med vandet. Imidlertid skifter opfattelsen mere og mere hen til idéen om, at vand også kan bruges til at afkøle byer. Enten ved at genetablere overfladevand som søer og åer, men også til at vande træer. Hvad hvis vi blev fortalt, at træer i stor stil kan medvirke til at afkøle byer? Hos Wavin ser vi vand som mulighed, en værdifuld ressource, snarere end en trussel for bymæssige områder. Derfor spurgte vi os selv: hvordan kan vi udnytte disse store mængder af regnvand på en måde, hvor vi kan forbinde det til træerne i bymæssige omgivelser? Et såkaldt lukket kredsløb, hvor en positivt forstærket balance mellem vand og by er til stede, selvfølgelig med hjælp fra vores bedste venner: træer.

Træer er livsvigtige

Træer spiller en livsvigtig rolle i vores liv. De forsyner os med ilt, gemmer CO2, giver os skygge og: de gør os glade. Vi behøver træer, ikke kun i vores skovarealer, på landet eller i vores baghaver men også på steder, hvor flere og flere mennesker er sammen, i byer. Og det er fordi træer er naturlige problemløsere. Ved at tilføre ilt såvel som skygge, kan de nemt bekæmpe varmestress, hvis vi giver dem en hjælpende hånd i deres vækst. Større og sundere træer kan hjælpe med at fremtidssikre byer ved at fungere som naturlige klimaanlæg. Et fuldt udvokset træ kan absorbere omkring 150 kg af CO2 pr. år. Hvis du tænker over det, og vi tager London som et eksempel, kan vi se, at indre Londons kulstofs aflejring svarer til en halv million ton, som træer kan opsuge, hvilket er 30 millioner pund, som ville være prisen for den samme mængde CO2 llagring.

Mangel på plads

Så løsningen til at bekæmpe klimaændringer og varmestress er simpel: plant træer i byer. Det burde vi virkelig, men der er en stor flaskehals: plads. Lige så meget frihed og plads træer har i skove og andre grønne områder, lige så meget kæmper de i bymæssige omgivelser. Særligt i travle bycentre. Træer har brug for plads til at vokse, både over og under jorden. Men den eksisterende infrastruktur og behovet for at bygge nye hjem til den voksende befolkning, gør det ikke muligt.

Hos Wavin har vi fundet en løsning på det: Wavin TreeTank®. Et systembestående af modulære enheder installeret omkring et hulrum, hvor træet skal placeres. Efter at træet er plantet, bliver det forankret og rørføring bliver installeret til vanding og ventilation. Wavin Tree Tank systemet tillader vand til rødderne og adgang til luftnæringsstoffer. På grund af dette får rødderne den plads, de har brug for til at vokse og brede sig. På samme tid fungerer systemet som en barriere mod, at rødderne ødelægger overflader som fortove og rørlægning. I denne korte video er Tree Tank meget godt forklaret.

Heldigvis ser vi, at landskabsarkitekter og myndigheder indser, hvor meget godt grønt kan gøre for en by. Flere og flere byplanlæggere genkender vigtigheden af at investere i bæredygtig udvikling. FN udfordrer også byer til at plante flere træer med deres 'Træer i byer udfordring', hvor de sigter på at lokalisere tiltag for at hjælpe myndigheder med at kontrollere overfladevand, reducere behov for klimaanlæg mv. i deres byer. Skandinaviske, og især danske byer, er også i fuld gang. Procentandelen af træer i et bymiljø er en vigtig drivkraft for disse myndigheder, da de forstår, hvor meget mere velvoksne træer kan gøre for en by med hensyn til varmestress og andre klimaproblemer. I 2030 satser London på at have 10% mere grøn beplantning, ligesom Bruxelles går efter 17%. Den franske regering har vedtaget lovgivning, der kræver, at der skal være over en vis procentdel træer i byerne, og borgmesteren i landets hovedstad har gjort det til en topprioritet at skabe en byskov i Paris.

Hvis vi vil bygge fremtidssikrede byer, er skiftet mod et grønnere miljø uundgåeligt. Så vi er glade for at se tidevandet vende og flere og flere byer er åbne for forandringer. Wavin er engageret i den grønne bevægelse i byerne og samarbejder med byer i hele Europa om at plante træer. Ligesom i byen Hasselt i Belgien. Vores Wavin Tree Tank gjorde det muligt for kommunen at plante 86 store træer i Quartier Bleu kvarteret. Læs hele Tree Tank casen her. Indtil nu er 2500 kubikmeter materiale til trætankene blevet leveret og samlet. Efter denne pilot case, har vi opskaleret vores aktiviteter i 2019 og har indtil videre 11 projekter på tværs af Europa (Tyskland, Nederlandene, Danmark og Irland).

Social værdi

Udover håndtering af regnvand, deduktion af energi og klima kontrol, er der en virkningsfuld – og muligvis overraskende – side effekt, som ikke kan overses, når det kommer til træer. Wim Vandecauter, Business Development Manager hos Wavin: “Træer gør, at huspriserne stiger med mellem 5 til 18% Man kan se på dette med økonomiske briller, men det indikerer også den sociale betydning af et træ. Træet er referencepunktet, et sociale mødested. Træer er luftfiltre, giver skygge og sidst men ikke mindst: mennesker elsker at se et fuldt udvokset træ tæt på deres hus.”

Kort fortalt: mennesker elsker træer. Så lad os give dem noget kærlighed retur. Investeringer i et grønnere miljø fører til et rarere sted at bo: en fremtidssikret by.