Wavin i samarbejde om PlasticRoad-prototype

2
min read time
2016-11-30 23:00:00


Bæredygtige innovationer: En idé bliver til

PlasticRoad-konceptet er udtænkt af KWS. Virksomheden har kigget på de udfordringer, som byer og byområder har med vejerosion som følge af vejrpåvirkninger og oversvømmelser, potentielle sikkerhedsproblemer som følge af huller og revner i vejene samt de høje udgifter til løbende vedligeholdelse og reparation.

Idéen med veje, der ikke er lavet af asfalt, men af 100% genbrugsplast, giver god mening på flere områder – både økonomisk og miljømæssigt. De udfordringer, der er vedrørende støj- og vibrationsreduktion, vandgennemtrængelighed og vejens planhed, forventes at kunne elimineres med PlasticRoad-konceptet.

Desuden forventer man, at et skift fra asfaltveje til plastveje vil medføre en væsentlig reduktion af CO2-belastningen grundet den længere levetid samt reduktionen af transportopgaver i konstruktionen af vejene.

En bæredygtig prototype bygget i fællesskab

For at komme videre med idéen besluttede KWS at finde samarbejdspartnere, som kunne bidrage til at udvikle en prototype. Som markedsleder inden for produktion af plastrørsystemer samt genbrug af plastik var Wavin den perfekte partner. Også Wavins specialisering i regnvands- og drænløsninger vægtede tungt i valget af samarbejdspartner.

Total er den tredje og sidste virksomhed i alliancen. Alle tre virksomheder har bæredygtighed som en af kerneværdierne i deres virksomhedsfilosofi.

At være med i udviklingen af PlasticRoad passer ind i Wavins strategi om at tilføre byggeindustrien innovative plastløsninger. Vi får muligheden for at udvikle en helt ny måde at tænke veje på sammen med andre markedsledere i branchen.
Jan Willem Viets , Direktør, Wavin Holland

Fordele ved en plastvej

Når plast anvendes til vejbyggeri, bliver det muligt at reducere vejstøj og opvarme vejene, og anlæggelsen kan ske ved hjælp af præfabrikerede moduler. Det er også muligt at bygge et hulrum, der kan bruges til effektiv trækning af rør, kabler og regnvandsledninger. PlasticRoad er stort set vedligeholdelsesfri, korroderer ikke og er vejrbestandig. Den kan modstå temperaturer på helt ned til -40 °C og helt op til +80 °C. Og den holder tre gange så længe som en asfaltvej.

Fra hav til jord

PlasticRoad-konceptet er helt i tråd med miljøinitiativer såsom "vugge til vugge" (C2C, Cradle to Cradle) og The Ocean Cleanup. Det er tanken, at også plast, der fiskes op af havet, kan genbruges til præfabrikerede vejmoduler, som hurtigt kan installeres i ét stykke – hvilket gør installationen nem, hurtig og uden tunge løft.

Næste skridt på vejen for PlasticRoad

Konceptet skal testes yderligere for at se, hvordan det klarer sig under forskellige forhold. Målet er at få gennemført den første udendørs vejtest inden udgangen af 2017. Hos Wavin er vi meget begejstrede over at være en vigtig del af projektet og at arbejde sammen med KWS og Total. Projektet kan forhåbentlig være med til at skabe en grønnere fremtid inde for vejteknologi.

Læs meget mere om konceptet her.