Wavins generelle retningslinjer for udførelse af brandsikring

2
min read time
2024-06-06 15:05:12


Nedenfor finder du en vejledning til korrekt anvendelse af Wavins brandsikringsprodukter. 

 1. Rørgennemføringer i brandsektioner eller brandceller:
  • Ved vertikale rørgennemføringer i brandsektioner eller brandceller (etageadskillelse) er det tilstrækkeligt med én brandmanchet på undersiden eller brandtape i etageadskillelsen.
  • Ved horisontale rørgennemføringer (væg) skal der monteres brandmanchet på begge sider af væggen.

 2. Krav til vægge og etagedæk:
  • Vægge skal udføres af minimum 10 cm tyk massiv beton, porebeton eller murværk, eller som lette skillevægge beklædt med minimum 2x12,5 mm gipsplader på begge sider.
  • Etagedæk skal udføres af minimum 15 cm massiv beton eller porebeton.

 3. Boring af huller:
  • Huller i vægge og gulve bores med en diameter, der er 5 mm større end yderdiameteren på røret, plus eventuel isoleringsmåtte.
  • Hvis hullet er større, skal mellemrummet udfyldes, f.eks. med mineraluld eller beton rundt om røret. Afstanden må maksimalt være 20 mm for lige gennemføringer og 15 mm for skrå gennemføringer.

 4. Reduktion af bygningslyd:
  • For at opnå optimal lydreduktion bør der vikles isoleringsmåtte, såsom skummåtte eller asfaltpap, rundt om røret i gennemføringen.
  • For Wavin BM-R90 og BB-R90 medfølger der isoleringsmåtte.

 5. Forebyggelse af røg- og gasspredning:
  • En brandbeskyttende akrylfuge skal lægges rundt om røret.
  • Hvis hullets diameter er mere end 5 mm større end medierøret, skal mellemrummet udfyldes med stopningsmateriale såsom mineraluld, skumisolering eller cement.

 6. Rengøring af rør:
  • Det er vigtigt at rengøre røret for snavs, maling, mørtelrester mv. på de steder, hvor brandmanchetten eller brandtapen monteres. 
  • Hvis røret ikke rengøres, kan dette forsinke reaktionen på branden.