Er du klar over at ved lydberegninger giver 1 + 1 ikke 2?

4
min read time
2024-04-04 12:23:08


Uddrag fra dokumentet Lyddæmpning giver forbedret boligkomfort – Praktisk viden om sanitetsteknik

I lydberegninger afviger resultatet ofte fra konventionelle forventninger. Dette skyldes, at vi ikke kan anvende standard regnemetoder på lyd, som er usynlige bølger i luften, omformet til nervesignaler i vores ører og fortolket af hjernen. Hvis to lydkilder med samme lydtryk udsendes samtidigt på samme sted vil det opfattede lydtryk være 3 dB højere.

Menneskets øre er i stand til at opfatte et bredt spektrum af lyde, fra den skrøbelige lyd af en knappenål, der rammer gulvet, til den buldrende støj fra et jetfly. For at repræsentere denne variation anvendes en logaritmisk dB-skala, hvor en stigning på 3 dB(A) teknisk set fordobler lydtrykket. Dog er det ikke sådan, øret registrerer det; det kræver en ændring på 8-10 dB(A) før øret opfatter en fordobling eller halvering af lyden.

60 dB + 60 dB = 63 dB

Bemærk dog at lydstyrken Under 40 dB ikke er lineær, hvilket betyder, at en ændring på 3 dB her resulterer i en fordobling af lydindtrykket.

Lydberegning i praksis

I praksis bliver rørinstallationer ofte anbragt i en installationsskakt for at mindske lydniveauet fra tekniske installationer og dermed opfylde gældende regler i BR18. Før man fastlægger det materiale, hvormed skakten skal udføres, og dermed dæmpningskoefficienten, er der nogle faktorer, der bør overvejes.

Typisk vil der være flere rørsystemer i samme skakt og dermed flere støjkilder samtidigt. Som tidligere nævnt vil flere støjkilder tæt på hinanden øge det samlede lydindtryk. Lad os overveje følgende eksempel:

Rørsystem 1: 46 dB

Rørsystem 2: 48 dB

Rørsystem 3: 35 dB

For at beregne konsekvenserne af dette eksempel skal vi anvende reglerne for almindelig energimæssig addition.

Hvad angår forskellen i lydniveau:

Difference på lydniveau Forøgelse i dB
0 – 1 3 dB
2 – 3 2 dB
4 – 9 1 dB
> 10 0 dB

Således vil forskellen mellem 48 dB og 46 dB være 2 dB ifølge skemaet. Dette betyder, at der skal tilføjes 2 dB til de 48 dB, hvilket resulterer i et samlet lydniveau fra rørsystemerne på 50 dB.

Der er endnu et vigtigt punkt at overveje: hvis skakten er konstrueret af et materiale med hårde overflader, kan der opstå en refleksion på op til 10 dB, hvilket potentielt kan forhøje lydniveauet fra rørsystemerne fra 48 dB til i værste fald 60 dB.

Ovenstående tydeliggør, at lydberegninger indebærer en kompleksitet, der kræver en forståelse af ikke-lineære sammenhænge og refleksioners påvirkning på lydintensitet, især når flere lydkilder samles i et rum eller en skakt. Forståelsen og projekteringen herefter er afgørende for at sikre overholdelse af lydstandarder og for at skabe behagelige miljøer.

Wavin er din projektpartner

Wavin leverer al den nødvendige dokumentation til planlægning af vand- og afløbsinstallationer: Udbuds- tekster, data til projekteringssoftware, varenumre og Fraunhofer IBP-testrapporter med vurdering af individuelle produkter og det samlede system i henhold til DIN EN 14366 og DIN 4109.

Wavins projekteringsafdeling rådgiver i projekteringsfasen og leverer den komplette lyddæmpningspakke til den samarbejdspartner, der udfører arbejdet.

 

Læs også artiklerne:

Hvad er forskellen på lydmålinger udført efter EN14366 og DIN4109?

Sådan optimerer du lydisolering fra de tekniske installationer i design- og projekteringsfasen

Optimer dit byggeri med Wavins LydTjek-beregner

Har du styr på hvilke former for lyd der opstår og har afgørende betydning for det samlede lydniveau

Kender du forskellen på bygningslyd og luftlyd?