Solblegede rør holder den tekniske kvalitet

1
min read time
2021-06-02 07:06:01


Plast ændrer farve, når det udsættes for sollys. Det er et velkendt fænomen og er til stadighed grundlag for diskussion om, hvorvidt holdbarheden i solblegede plastrør samtidig forringes.

Derfor ændrer farven sig

Lars J. Baungaard, Nordisk Kvalitetschef i Wavin forklarer: ”De ultraviolette stråler i sollyset ændrer på plastmolekylerne i overfladen af plastrør. Denne ændring i molekylerne sker i alle typer plast, men er særligt udtalt i PVC”.

I Danvas vejledning ”Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave” beskrives det således: Solblegning af rør er en nedbrydning af farvepigmentet i overfladen og har derfor kun visuel betydning. Erfaringer viser, at udendørs lagring også over længere tidsrum på vores breddegrader ikke har betydning for rørenes styrke.

Uvildig test af solblegede rør

For at imødekomme al tvivl har vi bedt Dansk Teknologisk Institut (DTI) om at lave sammenlignende tests efter EN-standarden for denne type kloakrør på henholdsvis et ny produceret og et 2 år gammelt solbleget PVC rør.

Testene viser, at den tekniske kvalitet så som ringstivheden, slagstyrken og resultaterne af en trykprøvning af rørene er uændret.

Vi kan derfor konkludere, at levetiden på rørsystemet er uafhængig af, om rørene er solbleget eller ej.

Læs her resultatet i uddrag fra DTIs rapport