Asunto-osakeyhtiö Siljanpuisto, Tampere

2
min read time
2023-06-27 17:20:58


Wavin-Labkon uudistettu Q-Bic Plus -hulevesienhallintajärjestelmä määrittelee hulevesien hallinnalle uudet standardit asennettavuuden ja tarkistettavuuden osalta. Modulaarinen järjestelmä kootaan asennuspaikalla ilman irtokiinnikkeitä. Tarkastuskaivoja ei avoimen rakenteen ansiosta tarvita kuin muutamia.

Tampereen Vuoreksessa sijaitsevan asunto-osakeyhtiö Siljanpuiston työmaalle asennettu Q-Bic Plus saa työmaapäällikkönä toimineelta Hannu Purhoselta Pirkan Kaivin Oy:stä erityiskiitokset asentamisen helppoudesta ja nopeudesta.

– Q-Bic Plussan kenno, pohja- ja sivuosat napsahtivat saumattomasti paikoilleen. Pudonneita pikkukiinnikkeitä ei tarvinnut työmaalta etsiskellä, koska kiinnikkeet on integroitu moduuleihin. Asennus oli päivässä valmis. Vanhalla järjestelmällä aikaa olisi kulunut vähintään puolet enemmän, hän kertoo.

Integroitujen kiinnikkeiden eduksi Purhonen mainitsee myös toimituksen sisällön tarkastamisen helppouden.

– Q-Bic Plussasta näki nopealla silmäyksellä, sisältääkö toimitus kaikki tarvittavat osat, hän jatkaa.

"Q-Bic Plussan uuden rakenteen ansiosta suoriuduimme järjestelmän asentamisesta päivässä."

Hannu Purhonen, Pirkan Kaivin Oy

FI Blog kasetter

Asennustyötä helpottavat kuvalliset asennusohjeet tulevat kasettien mukana

Vähemmän tarkastuskaivoja = vähemmän investointi- ja ylläpitokustannuksia

Q-Bic Plussan uudistettu, avoin rakenne vähentää tarvittavien tarkastuskaivojen määrää. – Moniin markkinoilla oleviin hulevesijärjestelmiin ei käytännössä ole luotu tarkastus- ja huoltomahdollisuutta. Uudessa Q-Bic Plussassa tarkastettavuuteen ja huoltoon on kiinnitetty erityistä huomiota - tarkastuskaivoja tarvitaan parhaimmillaan vain diagonaalisiin kulmiin, Wavin-Labkon tuotepäällikkö Teemu Sillvan kuvaa.

"Q-Bic Plussan avoimen rakenteen ansiosta tarkastuskamera ja huoltolaitteet pääsevät liikkumaan järjestelmän sisällä esteettömästi kahteen suuntaan. Tarkastuskaivojen määrä laskee ja huolto nopeutuu. Tämä tuo suoraa säästöä sekä investointi- että ylläpitokustannuksiin."

Teemu Sillvan, Wavin-Labko Oy

Hulevedet hallintaan

Hulevedellä tarkoitetaan vettä läpäisemättömille pinnalle, kuten asvaltille kertyvää sadevettä, joka ei luonnollisesti pääse imeytymään maaperään tai jota ei suuren määränsä vuoksi voida joko ohjata ojaan tai johtaa suoraan viemäriverkostoon.

Q-Bic Plus -järjestelmää voidaan käyttää hulevesien

  1. viivyttämiseen, jolloin hulevesisäiliö toimii puskurina ja tasaa sadevettä pikku hiljaa viemäristöön
  2. imeyttämiseen, jolloin hulevedet käsitellään paikallisesti imeyttämällä ne maaperään

Q-Bic Plus on vastaus tiiviisti rakennettujen asuinalueiden hulevesihaasteisiin

Vaatimukset hulevesien hallinnasta Tampereen Vuoreksen kaltaisilla tiiviisti rakennetuilla asuinalueilla kiristyvät. Vuoreksessa hulevedet viivytetään Hule-9-vaatimuksen mukaisesti.

– Tiiviisti rakennetuilla asuntoalueilla hulevesien hallinta on haasteellista. Pinnoitettua maanpintaa sekä kattopinta-alaa on paljon, tontit ovat pieniä, ja tilaa hulevesijärjestelmälle on hankala löytää. Perinteinen sepelialtaalla toteutettu viivytys vie paljon tilaa ja vaatii vuotovaaran vuoksi varoetäisyyden rakennukseen. Tämä aiheuttaa pienillä tonteilla todellisia ongelmia, kertoo Vuoreksessa sijaitsevan asunto-osakeyhtiö Siljanpuiston hulevesienhallinnan suunnittelusta vastannut Jarmo Kuitunen Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen Oy:stä.

Kuitusen kokemuksen mukaan Q-Bic Plus -järjestelmä on vastaus näihin haasteisiin.

– Q-Bic Plussan hyötytilavuus on sata prosenttia kun hyötytilavuus sepeliallasviivytyksessä on vain 30 %. Q-Bic Plus vie siis kolmanneksen vähemmän tilaa. Modulaarinen rakenne puolestaan mahdollistaa sen, että järjestelmästä voidaan rakentaa juuri sen muotoinen kuin tontille mahtuu. Lisäksi se voidaan asentaa lähelle rakennusta juuri sille paikalle, mihin hulevettä kertyy sateella eniten katolta, syöksytorvista ja sadevesikaivosta, hän tähdentää.