Koko kylän jätevesijärjestelmä

3
min read time
2023-06-27 17:20:27


Virossa Raplan maakunnassa Käru-joen rannalla sijaitsee kaunis Kärun kylä. Käruun asennettiin vuoden 2016 elokuussa Wavin-Labkon BioKem 400 panospuhdistamo, joka pystyy käsittelemään 400 henkilön jätevedet. Kärun jätevedenpuhdistamoprojekti oli monen yrityksen tiiviin yhteistyön tulos; Kärun kunnanhallitus tilasi puhdistamon Wavin Estonialta, puhdistamon valmisti Wavin-Labko, joka tilasi automatiikan Skytech Oy:lta ja rakennustöistä vastasi As Terrat.

Tuotekehityksen avulla asiakkaalle entistä helpompi ratkaisu

Kärun puhdistamoprojekti toimi pilottiprojektina Wavin-Labkolle. Projektin aikana BioKem-tuoteperheelle kehitettiin yhtenäinen puhdistusjärjestelmä ja rakenne. Tavoitteena oli tehdä puhdistamon huollosta helpompaa ja toiminnasta paremmin seurattavaa. Prosessiin luotiinkin kaukovalvonta, millä on mahdollista seurata ja ohjata koko isojen BioKem-panospuhdistamojen prosessia web-pohjaisen ohjelmiston avulla. 

Tuotekehityksen lopputuloksena nykyinen BioKem-panospuhdistamo on mahdollista räätälöidä juuri oikean kokoiseksi puhdistusratkaisun käyttäjämäärän mukaan myös isoissa kohteissa. Lisäksi puhdistamoon voi tilata lisävarusteita, joilla on mahdollista parantaa puhdistamon seurantaa kaukovalvonnan avulla. Skytech Oy kehitti kaukovalvonnan Wavin-Labko toiveiden mukaisesti.

"Vuoteen 2025 mennessä Kärun on kaavailtu olevan 400 asukkaan kunta, kun rakennushetkellä Kärussa oli vain noin 200 asukasta."

Helposti skaalautuva nykyaikainen puhdistamoratkaisu

BioKem-panospuhdistamoa ohjataan ja säädetään joko ohjauslaitteen hallintapaneelin tai web-pohjaisen ohjelmiston kautta. Hallintapaneelin kosketusnäytöllä käyttäjä voi hallita ja ohjelmoida koko puhdistusprosessia. Ohjauslaite lähettää tarvittaessa tiedot häiriöistä suoraan web-pohjaiseen ohjelmistoon ja se myös tallentaa toiminnan ja häiriöt lokiin. Ohjauslaitteen tietoja käyttäen toiminnasta voi luoda tilastoja ja kuvaajia.

- Järjestelmän luominen oli yrityksellemme mielenkiintoinen projekti. Vaikka Skytech on yrityksenä nuori, niin henkilökunnalta löytyy kokemusta juoma- ja jätevedenkäsittelystä yli kymmenen vuoden ajalta, sanoo Skytechin hallituksen jäsen Tarmo Karötko.

Kaikissa BioKem 200-800 puhdistamoissa on käytössä sama ohjelmisto. Ennen puhdistamon käynnistystä ohjelmistoa säädetään kyseiselle BioKemille sopivaksi. Lopputuloksena on yhtenäinen ja joustava ohjausjärjestelmä, jota voi käyttää kaikissa BioKem 200-800 panospuhdistamoissa.

Kaukovalvonnan mahdollistava ohjelmisto

Kaukovalvonnassa käytetty perinteinen SCADA valvomo-ohjelmisto on asiakkaalle hintava, minkä vuoksi Skytech kehitti joustavamman vaihtoehdon. SaaSi (SCADA as a Service) on Skytechin tarjoama palvelu, jonka avulla asiakas saa käyttöönsä käytännöllisen systeemin ilman isoa aloitusinvestointia, maksaen vain liittymis- ja kuukausimaksun.

Kärun jätevesipuhdistamolla on valmius SaaSi-palvelun käyttöönottoa varten; jos asiakas haluaa aloittaa oman puhdistamonsa toiminnan seurannan, hänen täytyy vain tehdä käyttösopimus. Kun sopimus on tehty, palvelu on tällöin asiakkaan käytössään parin päivän kuluessa. Skytech kehittää jatkuvasti omaa palveluaan, mikä takaa sen, että BioKemin käyttäjällä on viiden vuoden kuluttuakin käytössä ajan tasalla oleva toimiva järjestelmä.

Skytech kehitti Wavin-Labkon tilauksesta myös laitesuojan, johon sijoitetaan puhdistamon elektroniikka sekä kemikaalisäiliöt.

Fi Blog karunkyla

Kärun kylä oli asennushetkellä 200 asukkaan kylä, odotettavissa oli asukasluvun kasvu 400 vajaassa 10 vuodessa.

Kokenut rakentaja sai järjestelmän nopeasti toimintakuntoon haasteista huolimatta

Rakennustöistä vastannut Terratin projektipäälikkö Tarmo Luik kertoo, että panospuhdistamo on Virossa kohtalaisen yleinen puhdistamotyyppi. Luik on työskennellyt Terratilla seitsemän vuotta ja sinä aikana pelkästään yritys on asentanut kymmenkunta vastaavaa jätevedenpuhdistamoa maaseudun kohteisiin.

- Erilaisilla panospuhdistamoratkaisuilla on tietenkin omat vivahteensa ja erilaiset valmistusmateriaalit, mutta järjestelmien toimintaperiaatteet ovat samat, sanoo Luik.

Terratin projektipäällikkö kertoo, että uuden järjestelmän virheetöntä toimintaa voivat häiritä vanhat ja vuotavat vesi- ja viemäriputket. Tämä aiheuttaa sen, että puhdistamoon pääsee suuria määriä vuotovesiä. Lisäksi Luikin mukaan puhdistamojen toimintaan saattaa tulla ongelmia, jos puhdistamo toimii väärässä tilassa tai se on mitoitettu väärälle käyttäjämäärälle. Käyttäjämäärä olikin asia, johon kiinnitettiin paljon huomiota Kärun puhdistamoa suunnitellessa. Vuoteen 2025 mennessä Kärun on kaavailtu olevan 400 asukkaan kunta, kun rakennushetkellä Kärussa oli vain noin 200 asukasta. Tämä käyttäjämäärän ennakoitu kasvu teki puhdistamon käyttöönotosta haasteellisen.

Toinen haaste Kärun puhdistamon käyttöönotossa oli ajankohta

- Puhdistamon käyttöönotto ajoittui syyskaudelle, jo

 

lloin vuorokauden keskilämpötila laski alle +13 asteeseen. Alhaisesta lämpötilasta johtuen puhdistetulle vedelle asetetut vaatimukset oli vaikeampi saavuttaa, mutta siinäkin onnistuttiin, kertoi Luik.

Yhteistyöllä tulos, johon voi olla tyytyväinen

Kiireinen aikataulu teki projektista haastavan ja vastuulliset henkilöt joutuivat tekemään nopeita päätöksiä. Asiat kuitenkin ratkaistiin ja kaiken kaikkiaan yhteistyö tuotti tulosta. Lopputuloksena aikaan saatiin nykyaikainen ja toimiva puhdistamo, mikä käsittelee Kärussa vaatimusten mukaisesti jopa 400 asukkaan jätevedet.

-Rakennusfirma Terrat tuki meitä projektissa ja yhteistyö Skytechin kanssa toimi hyvin. Kaikki ongelmat saatiin ratkaistua, kertaa Wavin Estonian silloinen myyntipäällikkö Jaanus Luts. Tarmo Karötko Skytechiltä on samaa mieltä Jaanuksen kanssa ja lisää vielä, että tiivis yhteistyö ja viestintä auttoivat projektin etenemisessä.

Uusi ja moderni järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin itseohjautuva ja huoltovapaa, sillä puhdistamon prosessin seuranta vaatii huolellisuutta. Siitä huolimatta järjestelmän käyttäjä on tyytyväinen projektin lopputulokseen ja siihen, että huoltoon ja seurantaan käytettävä aika on nyt minimaalinen ja puhdistamon toimintaa on helppo säätää. Puhdistamosta lähtevä vesi täyttää voimassa olevat vaatimukset. Kaikkien vesinäytteiden tulokset ovat olleet alusta lähtien vaatimukset täyttäviä.

-Kärun puhdistamo oli pilottiprojekti, minkä aikana saimme paljon tarpeellista tietoa ja käytännön taitoa kuinka vieläkin parempi puhdistusjärjestelmä luodaan. Tämän projektin myötä Wavin voi tarjota entistä parempia ratkaisuja kyläyhteisöjen ja isojen kohteiden jätevesien paikalliseen käsittelyyn, kiteyttää Jaanus Luts kokemuksiaan.

Kiinnostuitko?

Mikäli olet kiinnostunut jätevesijärjestelmistä, niin ota yhteys Jätevesiasiantuntijaamme Tatu Piipariseen.

Lisätietoa jätevesien käsittelystä ja jätevesijärjestelmistä saat Jätevedet.fi -sivustoltamme.